Optimaal inzetten DI-budget: van beleid naar cultuur

Het moet een doorn in het oog van veel HR-afdelingen zijn; er worden grote investeringen gedaan in maatwerk Duurzame Inzetbaarheidsprogramma’s, maar binnen de organisatie wordt er te weinig gebruik van gemaakt. En dat terwijl maximaal benutten van het Duurzame Inzetbaarheidsbudget (DI-budget) bijzonder veel voordelen heeft. Voor werknemers én werkgevers. Dat kan beter. 

In het afgelopen decennium heeft het collectieve DI-budget van Nederland een enorme vlucht genomen. Werkgeversvereniging AWVN geeft aan dat die groei naar alle verwachting door blijft zetten en in 2023 zelfs de grens van 2 miljard euro zal overstijgen, waarvan 2,3 miljoen werknemers zouden kunnen profiteren. Zij maken hier vooralsnog echter te weinig gebruik van, waardoor er een gapend gat is ontstaan tussen vraag en aanbod. 

Niet of onvoldoende op de hoogte

De redenen hiervoor zijn volgens AWVN duidelijk aanwijsbaar. Zij stellen dat veel werknemers niet of onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden van een ontwikkelingsbudget of dat men er van uit gaat dat hun werkgever het voor hen oplost als het werk teveel blijft veranderen. Dat ze zichzelf hiermee ook een grote kans ontzeggen, daar wordt amper bij stilgestaan.

Investeren in jezelf

Een (variant op een) DI-budget geeft werknemers namelijk de ruimte om in zichzelf te investeren en op die manier hun werk goed te (blijven) doen. Daarnaast geeft het meer regie over de manier waarop ze hun carrière willen vormgeven. Juist in deze tijd van digitalisering en globalisering is dat van groot belang. De arbeidsmarkt verandert in rap tempo en het is aan de werknemer om daarin mee te blijven groeien. Het World Economic Forum moedigt al jaren aan zelf te investeren in zogeheten ‘future skills’. Een extra zetje in de rug, middels een financiële bijdrage voor een opleiding of coaching, kan dan geen kwaad. Mits er gebruik van wordt gemaakt. 

Zekerheid met Financieel Fit en Vitaal

Met het Financieel Fit en Vitaal programma hebben wij de tools in huis om de werknemers binnen uw organisatie in staat te stellen een plan te maken rond hun werk en inkomen. We kunnen hun huidige situatie doornemen voor welkome nieuwe inzichten, om financiële rust te bieden of juist om ze aan te moedigen in beweging te komen. Het DI-budget komt daarbij uiteraard ook aan bod. We merken echter dat het onderwerp voor veel mensen een ver-van-mijn-bed-show blijft. Daar komt nog eens bij dat het bespreken van geldzaken zelfs anno 2021 nog vaak in de taboesfeer hangt. Daarom helpen we u graag met onze kennis en expertise om medewerkers in beweging te krijgen. 

Samen werken aan de juiste communicatie

Als geen ander begrijpen wij dat het overtuigen van werknemers om te investeren in hun toekomst een ingewikkeld verhaal kan zijn. De juiste communicatie hierover is dan ook van essentieel belang. Om dat ook binnen uw organisatie voor elkaar te krijgen kunnen wij helpen met communicatie (mailteksten), webinars en live seminars. Ook bieden wij maatwerk sessies voor de HR afdeling. Als HR professional staat u dagelijks in contact met medewerkers. U weet welke work-life events er spelen. Wie gaat er trouwen, samenwonen, wie is zwanger, wie gaat verhuizen … maar ook: wie zit op het werk niet helemaal lekker in z’n vel, wie wil graag meer of juist minder werken? Al deze events hebben impact op iemands financiële leven en keuzes die gemaakt moeten worden. 

Webinars en live seminars

Het voordeel van webinars en live bijeenkomsten is dat we een grote groep geïnteresseerden binnen de organisatie tegelijk bereiken en uit kunnen leggen wat ons programma inhoudt, hoe je financieel fit en vitaal in het leven staat en welke voordelen dit biedt. Niet alleen op het werk maar ook in je privéleven. Want van een gezonde work-life balance wordt uiteindelijk iedereen beter: werknemer én werkgever. 

Van beleid naar cultuur

Om het DI-budget optimaal te laten renderen voor medewerkers, moet het van beleid cultuur worden. De mogelijkheden moeten bekend zijn en het onderwerp moet gaan leven in de processen in de hoofden en harten. Om dat te bereiken is consistente en overtuigende communicatie cruciaal. 

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met een van onze specialisten via 010 251 12 51.