Onze diensten

Wij zijn Ecclesia. En wij zijn meer dan zakelijk financieel adviseurs; wij zijn risico- en benefitsadviseurs die u helpen bewuste keuzes te maken, zodat u met een gerust hart vooruit kunt. Hieronder vind u een overzicht van onze diensten.

HR Risk & Benefits

Wij geloven dat een zorgvuldige en bewuste invulling van de HR Risk en Employee Benefits strategie fundamenteel is voor het floreren van bedrijven en de mensen die er werken. We helpen werkgevers én werknemers bij het calculeren en beheersen van risico’s, bereiden ze voor op veranderingen en begeleiden ze bij de keuzes die dat met zich meebrengt.

Met een team van 50 specialisten ondersteunen wij directies, HR-afdelingen, Ondernemingsraden, Fusies en Overnamespecialisten én medewerkers op de gebieden risicobeheersing, Duurzame Inzetbaarheid en pensioen, zorg, inkomen en vermogen.

Hiermee stellen we onze relaties in staat bewust keuzes te maken rond werk en leven, om wensen en doelen te realiseren. Samen bewust én gerust vooruit, daar staan wij voor.

Uw schade verhalen loont

Als u door toedoen van een ander schade lijdt, kunt u gebruik maken van uw regresrecht. Doet u niets? Dan lijdt u onnodig veel schade.

Veel bedrijven laten kansen op regres onbenut. Waarom? Geen tijd. Geen capaciteit. Of geen kennis want regresrecht is specialistenwerk. Ons team van regresspecialisten staat voor u klaar om uw schade te verhalen op de veroorzaker. En u betaalt pas wanneer onze specialisten succesvol zijn.

Wij zijn ook thuis in het buitenland

Heeft u plannen om een verkoopkantoor in het buitenland te openen? Of wilt u een buitenlandse onderneming overnemen? Inzicht in de beheersing van risico’s en de financiering hiervan is dan essentieel.

In elk gewenst land kunnen wij u die lokale service bieden. Wij zijn als Ecclesia lid van een tweetal sterke, wereldwijd opererende netwerken met partners in meer dan 140 landen en meer dan 24.000 professionals. Wij werken samen met lokale, onafhankelijke makelaars, die dezelfde professionele waarden onderschrijven als wij met als doel om u zorgeloos te laten ondernemen.

Wij ondersteunen en adviseren ondernemingsraden

De wereld om ons heen verandert snel. Sneller dan wij vaak in de gaten hebben. Om als organisatie bewust en gerust vooruit te kunnen is juist nu een slagvaardige en effectieve ondernemingsraad (OR) essentieel. Maar hoe maakt een ondernemingsraad keuzes over zaken waar ze niet iedere dag mee te maken heeft?

Advies en ondersteuning bij fusies en overnames

Wilt u een opvolger vinden of heeft u strategische uitbreidingsplannen? Wij helpen. Onafhankelijk, pragmatisch, proactief en uiteraard op de manier die past bij uw specifieke wensen, doelen en situatie. Het fusies en overnames (M&A) proces kent vele stappen en kan vanaf zes maanden tot meerdere jaren in beslag nemen.