Tevreden medewerkers

Employee Benefits

Tevreden medewerkers

Hoe krijg je de juiste mensen aan boord? En hoe houd je ze aan boord, tevreden en inzetbaar? Dat is de kunst van goed werkgeverschap. Onze adviseurs helpen u en uw medewerkers met afspraken over pensioen en met persoonlijk financieel inzicht en advies bij veranderingen. 

Pensioen

Wij geloven dat mensen het allergrootste kapitaal zijn van elk bedrijf. Daarom zien wij de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel als een kans voor werkgevers. Om de regie te pakken over belonen en waarderen. Om invulling te geven aan goed werkgeverschap. En om medewerkers mee te laten beslissen over hun inkomen nu en later. 

Financieel Fit en Vitaal

Financieel inzicht is cruciaal voor een succesvol duurzaam inzetbaarheidsbeleid en een gezonde, vitale organisatie. Wij helpen u de mogelijkheden binnen collectieve arbeidsvoorwaarden in lijn te brengen met persoonlijke (financiële) situaties. Bij veranderingen rond werk en inkomen geven we financieel inzicht en advies aan medewerkers. Dat geeft rust en uitzicht.

Tevreden opdrachtgevers

“Financieel Fit & Vitaal geeft medewerkers het inzicht dat nodig is voor de juiste keuze”

Marieke Scholman en Lieke Rijnders van Medux

“Mensen zijn soms echt verbaasd hoeveel inzicht zo’n gesprek geeft”

Patricia Molenaar van Coca-Cola Europacific Partners

Voordelen

  • inzicht in de huidige financiële situatie en de financiële gevolgen van veranderingen
  • de financiële weerbaarheid van medewerkers vergroten
  • de arbeidsmobiliteit binnen uw organisatie bevorderen
  • verzuimcijfers verlagen en werkplezier verhogen
  • individuele inkomensconsequenties doorrekenen van collectieve regelingen (o.a. pensioen, ziekte/arbeidsongeschiktheid), eerder stoppen, mantelzorg en generatiepactregelingen).

Over Ecclesia

Wij zijn specialist in risicomanagement, arbeidsvoorwaarden en verzekeren. Met onze Rotterdamse roots, 200 medewerkers in Nederland en 2.700 specialisten wereldwijd, helpen wij onze relaties de juiste keuzes te maken om bewust en gerust vooruit te komen. Van Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en multinationals tot maatschappelijke organisaties en overheden. 

En hoe verschillend al die organisaties ook zijn, één ding hebben ze gemeen: ze bestaan uit mensen en middelen en zijn onderdeel van de maatschappij. Dus dat zijn de drie zaken waar wij ons op richten.

Inzetbare medewerkers

Tevreden medewerkers zijn inzetbare medewerkers. En dat mag u ook omdraaien. Helaas kan niemand ziekte, verzuim en arbeidsongeschiktheid uitsluiten. Dus regelt u het goed voor uw mensen én voor uw organisatie. Onze adviseurs helpen u met advies en casemanagement rond gezondheid en inkomen.