Bouw & Infra

Bouw, infrastructuur en grond

Constructief bouwen aan zekerheid

In de dynamische wereld van de bouw en infra is het beheersen van risico’s cruciaal voor succes, vooral met de groeiende en strengere regelgeving omtrent kwaliteit, veiligheid en toeleveringsketens of nieuwe risico’s, zoals cybersecurity. De schaarste aan bouwmaterialen draagt ook bij aan de uitdagingen. Met krappe marges en een tekort aan personeel is het vlot laten verlopen van bedrijfsprocessen dan ook van vitaal belang. Terwijl verduurzaming, nieuwe technologieën en innovatie daarbij onmisbaar zijn om bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Kortom, de sector staat voor een scala aan uitdagingen.

Gedegen risicomanagement is dan ook essentieel. Dat begint voor ons met het stellen van de juiste vragen. Hierdoor krijgen wij inzicht in uw bedrijf en de risico’s die u loopt. Zo kunnen wij u gericht ondersteunen en adviseren bij risicomanagement, verzekeringen en goed werkgeverschap, zodat u zich kunt focussen op verder uitbouwen van uw corebusiness.

Risicomanagement voor de bouw en infra

Al jaren begeleiden wij de sector bij het professionaliseren van hun risicomanagement.

Op basis van onze jarenlange ervaring binnen de bouw en infra kunnen wij de risico’s binnen uw hele bedrijfsproces snel inzichtelijk maken en adviezen geven over het beheersen van deze risico’s. We denken desgewenst met u mee over veilig werken, over de veilige distributie van vracht en helpen we u preventieve maatregelen te nemen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen en uw risico’s verzekerbaar te houden.

CAR-verzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen, bedrijfsschadeverzekeringen, cyberrisicoverzekeringen, transportverzekeringen, nagenoeg elk risico kunnen we voor u gedekt krijgen bij Ecclesia. Maar voorkomen blijft natuurlijk altijd beter dan genezen. Daarom denken we ook met u mee over risicopreventie.

Goed werkgeverschap door inzetbare en tevreden medewerkers

Uw medewerkers zijn het kloppend hart van de organisatie. U wilt dat uw medewerkers goed in hun vel zitten, vitaal zijn en blijven. Iedere medewerker is uniek en ieders persoonlijke situatie is anders. Daarom richt u uw arbeidsvoorwaardenpakket in met keuzemogelijkheden. Wij helpen u als werkgever, maar ondersteunen ook uw medewerkers met objectieve persoonlijke keuzebegeleiding. Wij zorgen voor inzetbare en tevreden medewerkers, die zo weer optimaal zorgen voor uw relaties.

Ons Benefitsteam bestaat uit ruim 50 specialisten en ondersteunt directies, HR-afdelingen, ondernemingsraden en fusie en overnamespecialisten.

 • Verzuimbeheersing en preventie rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid. Wij zorgen voor de continuïteit van uw organisatie met onze Preventis dienstverlening;
 • Werkgeverskeuzes rondom eigenrisicodragerschap, sociale verzekeringen en subsidies;
 • Het afstemmen van uw verzekerbare arbeidsvoorwaarden op uw organisatiedoelstellingen;
 • De persoonlijke financiële consequenties van ziekte, arbeidsongeschiktheid en pensioneren. Deze rekenen we door op individueel medewerkersniveau met ons financieel fit en vitaal programma;
 • De werkgeversverantwoordelijkheid voor uw medewerkers. Deze bekijken wij niet alleen vanuit goed werkgeverschap, maar ook vanuit risicomanagement.

Uitgelicht

Veilig werken in de industrie

Veilig werken

In de bouw en infrastructuur spelen verschillende risico’s een rol op de werkvloer. Er kunnen immers gevaarlijke situaties ontstaan bij verkeerd gebruik van machines of blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Samen met onze specialistische partners helpen wij u met een totaaloplossing voor Veilig Werken. Denk hierbij aan:

 • RI&E;
 • Analyse beleid en procedures;
 • Monitoring en beheersmaatregelen;
 • Opleidingen & trainingen;
 • Certificering en keuringen;
 • Incident response
 • Verzekeringen
Uw digitale veiligheid goed geregeld

Terugdringen van cyberrisico’s

Het aantal cyberdreigingen, -criminelen en -aanvallen neemt toe en evolueert. En het beperkt zich niet alleen tot de grote multinationals. Elke onderneming is een potentiële prooi. En de operationele en financiële impact van een aanval kunnen enorm zijn.

Met de komst van nieuwe wet- en regelgeving rondom cybersecurity, zoals de NIS2, is het cruciaal om preventieve maatregelen te nemen en uw medewerkers bewust te maken van de verschillende soorten risico’s.

Van trainingen tot verzekeren. We helpen u, samen met uw vertrouwde ICT-mensen, de systemen nog beter te beschermen tegen de gevolgen van cyberrisico’s. Hiervoor werken we samen met ervaren cyberspecialisten.

 • Risicoanalyse;
 • Trainingen;
 • Passende cyberverzekeringen;
 • Endpoint Detention and Response (EDR);
 • Digitaal continuïteitsplan;
 • Incident Response Plan.

“Wij kennen de beste partijen als het gaat om verzekeringen, beveiligingssystemen en training van uw mensen op het gebied van veilig werken. Samen met onze specialistische partners, kunnen wij u een totaaloplossing bieden voor uw onderneming.”

Internationale verzekeringsmakelaar

Als onderdeel van de Ecclesia Groep, een internationale verzekeringsmakelaar met vestigingen in 7 Europese landen, kunnen wij terugvallen op een sterke achterban. Het assisteren van onze klanten met hun business in het buitenland stopt niet in Europa, omdat Ecclesia deel uitmaakt van een wereldwijd vertegenwoordigd internationaal makelaarsnetwerk. Hierdoor is het voor ons heel gemakkelijk om onze internationaal opererende klanten te adviseren over risicomanagement en verzekeringen in binnen- én buitenland. Ook als het misgaat kunt u op ons rekenen. Zo kunnen we bijvoorbeeld zorgen voor goede aanvullende dekkingen.

Verhalen van schade

Ook als het misgaat kunt u op ons rekenen. Zo kunnen we bijvoorbeeld zorgen voor goede aanvullende dekkingen en hebben we een eigen regresservice. Met onze Regres Service zorgt Ecclesia er voor dat op No Cure No Pay basis schadebedragen vaak succesvol verhaald kunnen worden.

Wij doen meer dan verzekeren alleen.

Risk

Iedere organisatie wordt dagelijks geconfronteerd met uitdagingen en kansen, die een negatieve of positieve impact op de bedrijfsvoering of verzekerbaarheid kunnen hebben. Wij bundelen onze expertise op het gebied van risicomanagement met gespecialiseerde partners om u te ondersteunen met het identificeren, adviseren en beheersen van uw risico’s en het verzekeren ervan zodat u maximaal inzicht in en grip heeft op financiële risico’s en kansen. Van risico’s van de ondernemer of organisatie tot mensen en middelen. Met onze specialisten rondom thema’s zoals veiligheid, digitalisering, duurzaamheid, geopolitiek, M&A en personeel voorzien wij onze relaties van de passende totaaloplossingen.

Schade of een calamiteit komt altijd ongelegen en kan grote impact hebben op uw bedrijf. Op die momenten heeft u iemand nodig die oog heeft voor uw bedrijf en uw personeel en die alles in het werk stelt om de impact op de continuïteit van het bedrijf te beperken. Onze schadeprofessionals staan 24/7 voor u klaar en brengen zo snel mogelijk alles voor u in kaart. Zij voeren samen met u de regie, nemen beslissingen en zetten de koers uit. Ook het opstellen van een plan van aanpak is onderdeel van het schadeproces. Wij regelen alles zodat u verder kunt met ondernemen.

Als u door toedoen van een ander schade lijdt, kunt u gebruik maken van uw regresrecht. Doet u niets? Dan lijdt u onnodig veel schade. Veel bedrijven laten kansen op regres onbenut. Waarom? Geen tijd. Geen capaciteit. Of geen kennis, want regresrecht is specialistenwerk. Ons team van regresspecialisten staat voor u klaar om uw schade te verhalen op de veroorzaker. En u betaalt pas wanneer onze specialisten succesvol zijn.

Vanuit onze internationale netwerken kunnen wij u lokale service bieden op het gebied van risico management en verzekeringen. Onze netwerkpartners zijn flexibel, kennen korte lijnen, zijn persoonlijk en beschikken over kennis waarmee uw internationale belangen optimaal behartigd worden. Of het nu gaat om een vraag over lokale wet- en regelgeving, assurantiebelasting of het opzetten van een internationaal verzekeringsprogramma voor uw wereldwijde organisatie of uw buitenlandse verkoopkantoor. Door de kennis in te zetten van de lokale partner van het internationale netwerk ontzorgen wij u in de eigen taal van uw buitenlandse vestiging met het uitdragen van uw risico management beleid, schadebehandeling en kennis van de lokale verzekeringsmarkt.

Benefits

Verzuim, ziekte en arbeidsongeschikt kan je niet altijd voorkomen. Een gedegen aanpak wel. De overheid verlangt dat u zich inspant om verzuim van werknemers te voorkomen en te beperken. En als een werknemer onverhoopt door ziekte niet kan werken, bent u ook nog verplicht om maximaal twee jaar lang zijn/haar loon door te betalen. Daarnaast maakt u kosten voor eventueel vervangend personeel of re-integratie van de zieke medewerker. Dat kan u veel geld en tijd kosten. Het afdekken van deze risico’s gaat veel verder dan een verzekering. Ecclesia heeft unieke complementaire diensten zoals Preventis en/of Financieel Inzichtgesprek.

Vroeg of laat krijgt iedere werkgever te maken met de gevolgen van verzuim, langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. Vaak voelt het alsof u hier weinig grip op heeft. Met onze register casemanagers kunt u de regie nemen om optimaal inzetbare mensen en maximale grip op de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid te krijgen. Zij onderzoeken en adviseren bij risicodossiers over schadelastbeheersing, het beperken van kosten en het benutten van (financiële) mogelijkheden, beoordelen inhoudelijk alle WIA-beschikkingen en spelen in op WIA-risico’s door overzicht, inzicht, zorgvuldige administratieve afhandeling en inhoudelijke opvolging.

Wij staan werkgevers bij op het gebied van alle verzekerbare arbeidsvoorwaarden. Denk aan collectief pensioenadvies, -inzicht en -communicatie voor medewerkers, maar ook aan de invulling van de beste zorgverzekeringen en inkomensvoorzieningen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Wij ontzorgen, adviseren, beheren en communiceren over employee benefits. We geven inzicht in de gevolgen van veranderende wetgeving, helpen bijsturen, anticiperen en implementeren. Zodat uw organisatie en uw mensen optimaal kunnen presteren en altijd in staat zijn de juiste keuzes te maken voor de toekomst.

Het inkomen voor nu en later goed regelen wordt een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor werkgever en medewerker. De kwaliteit van uw pensioenregeling moet geborgd blijven als inkomenszekerheid voor de oude dag. Tegelijk krijgen medewerkers een grotere rol en meer verantwoordelijkheid. Keuzebegeleiding wordt daarom nog belangrijker (en is zelfs verplicht). Met het Driestappenplan Wet Toekomst Pensioenen helpen wij werkgevers en hun medewerkers met de juiste keuzes en oplossingen. Zodat iedereen, collectief en individueel, bewust en gerust vooruit kan onder het nieuwe pensioenstelsel.

Keuzemogelijkheden binnen arbeidsvoorwaarden zijn voor veel medewerkers niet helder en vooral de financiële consequenties niet. Onze dienstverlening helpt uw werknemers op weg naar financiële rust. Een solide financiële basis die ruimte geeft om veranderingen rond werk en inkomen aan te kunnen. Met een slimme mix van online tools, financiële planning- en adviesgesprekken helpen ze medewerkers inzicht en grip te krijgen op hun financiën. Gegarandeerd objectief en onafhankelijk.

Waarom Ecclesia?

Wij bundelen onze expertise op het gebied van risicomanagement, arbeidsvoorwaarden en verzekeringen met gespecialiseerde partners om u te ondersteunen met advies en beheersen van uw risico’s en het verzekeren ervan zodat u maximaal inzicht in en grip heeft op financiële risico’s en kansen.

Korte lijnen

U kunt rekenen op een vast team. Bovendien heeft u één contactpersoon die het overzicht bewaart, die werkt in uw belang en die uw situatie kent.

Specialistisch

Wij ondersteunen directies, HR-afdelingen, Ondernemingsraden,  Fusies en Overnamespecialisten én medewerkers op de gebieden risicobeheersing, Duurzame Inzetbaarheid en pensioen, zorg, inkomen en vermogen. Hiermee stellen we onze relaties in staat bewust keuzes te maken rond werk en leven, om wensen en doelen te realiseren.

Denken in oplossingen

Of het nu om risicodekking gaat of om het regelen van aanvullende diensten, zoals een beveiligingsspecialist of chauffeurstrainingen bijvoorbeeld. Wij zijn er voor u.

Totaalpakket

Wij staan voor u klaar voor het voorkomen, beheersen, beperken en beheren van risico’s, we zorgen voor passende product-oplossingen die daarbij passen en helpen u met de invulling van goed werkgeverschap met programma’s rond inzetbare en tevreden medewerkers. Wij zijn u graag van dienst.

Internationaal netwerk

Als onderdeel van de Ecclesia Groep, een internationale verzekeringsmakelaar met vestigingen in 7 Europese landen, kunnen wij terugvallen op een sterke achterban. Het assisteren van onze klanten met hun business in het buitenland stopt niet in Europa, omdat Ecclesia deel uitmaakt van een wereldwijd vertegenwoordigd internationaal makelaarsnetwerk. Hierdoor is het voor ons heel gemakkelijk om onze internationaal opererende klanten te adviseren over risicomanagement en verzekeringen in binnen- én buitenland.

Wij helpen u graag verder!

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen?

Vul het contact formulier in en dan nemen wij binnen 2 werkdagen contact op met u.

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.