Employee Benefits

Invulling aan goed werkgeverschap

Verzekerbare arbeidsvoorwaarden zijn meer dan kille afspraken; het is invulling geven aan goed werkgeverschap. Afspraken over werk, pensioen, zorg en verzuim in harmonie brengen met doelen van de organisatie én die van de medewerker. Dat is de kunst.

“Wat betekent goed werkgeverschap voor mij?”

Dat is de vraag waar het allemaal om draait bij verzekerbare arbeidsvoorwaarden. Van alles regelen voor uw medewerkers tot medewerkers in staat stellen om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Van pensioen tot arbeidsongeschiktheid, van verzuimbeleid tot zorgverzekering. Een en ander natuurlijk in nauwe afstemming met uw ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Ontdek hoe u afspraken rond pensioen, zorg en inkomen optimaal in lijn brengt met uw organisatiedoelen en -waarden. Wij zien we de invulling van employee benefits niet als een ‘noodzakelijke voorwaarde’, maar als instrument voor goed werkgeverschap. Als een kans om richting en inhoud te geven aan uw doelen, uw missie en uw visie.

HR doelstellingen zijn afgeleid van organisatiedoelen en moeten ervoor zorgen dat de juiste mensen aangetrokken worden en behouden blijven. Arbeidsvoorwaarden vloeien voort uit HR doelstellingen en worden vastgelegd in arbeidsovereenkomsten, CAO’s, reglementen en uitvoeringsovereenkomsten. Een periodiek check op de juistheid van toezeggingen en uitvoering aan de ene kant en de organisatiedoelen aan de andere kant, helpt continuïteitsrisico’s te beperken. Deze dienstverlening vormt ook een essentieel onderdeel bij fusies en overnames.

Collectieve arbeidsvoorwaarden individueel ingevuld

Wij staan werkgevers bij op het gebied van alle verzekerbare arbeidsvoorwaarden. Denk aan collectief pensioenadvies, pensioeninzicht en pensioencommunicatie voor medewerkers, maar ook aan de invulling van de beste zorgverzekeringen en inkomensvoorzieningen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Wij ontzorgen, adviseren, beheren en communiceren over employee benefits. We geven inzicht in de gevolgen van veranderende wetgeving, helpen bijsturen, anticiperen en implementeren. Zodat uw organisatie en uw mensen optimaal kunnen presteren en altijd in staat zijn de juiste keuzes te maken voor de toekomst.