Risicomanagement

Wij ondersteunen u

Iedere organisatie wordt dagelijks geconfronteerd met uitdagingen en kansen, die een negatieve of positieve impact op de bedrijfsvoering hebben.

De adviseurs van Ecclesia ondersteunen u bij de analyse van de uitdagingen voor uw onderneming, die een negatieve impact op de bedrijfscontinuïteit kunnen hebben.

Risicomanagement Ecclesia

Risicomanagement traject

Een risicomanagementtraject kan er als volgt uitzien:

  • Inventarisatie van de activiteiten van uw organisatie;
  • Analyse en beoordeling van deze activiteiten en vaststelling van een risicoprofiel;
  • Advisering over voorkomen of verminderen van bedrijfsrisico’s;
  • Indien er te grote restrisico’s blijven bestaan, adviseren wij over het overdragen van deze risico’s aan derde partijen, zoals verzekeraars.

Advies

Wij zijn uw trusted advisor op het gebied van bedrijfsrisico’s. We adviseren over materiële risico’s, immateriële risico’s en risico’s op het gebied van HR Risk en Benefits. Wanneer er binnen uw organisatie wijzigingen worden doorgevoerd of wanneer u nieuwe activiteiten gaat ontplooien, denken wij mee over de gevolgen die dat heeft voor uw risicoprofiel. Het bewust maken en managen van deze risico’s is het uitgangspunt van ons advies. Hierdoor kunt u met een gerust hart vooruit met uw onderneming.

Uiteraard is een adequate en efficiënte inrichting van uw verzekeringsportefeuille ook belangrijk. Het in kaart brengen en managen van uw (verzekering gerelateerde) risico’s heeft niet alleen een positieve invloed op de continuïteit, maar ook op de verzekerbaarheid van uw onderneming. Doordat wij steeds alert te zijn op de ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt en door u actief te ondersteunen bij uw risicomanagement houden we samen uw risico’s optimaal verzekerbaar.