In drie stappen naar het nieuwe pensioen

Tussen 2024 en 2028 moet iedere pensioenregeling aangepast worden. Het inkomen voor nu en later goed regelen wordt een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor werkgever en medewerker. En ieders persoonlijke situatie, wensen en doelen zijn anders. Daarom moeten naast collectieve keuzes ook individuele keuzes gemaakt worden.

Met het Driestappenplan WTP helpen wij werkgevers en hun medewerkers met de juiste keuzes en oplossingen. Zodat iedereen, collectief en individueel, bewust en gerust vooruit kan onder het nieuwe pensioenstelsel.

Onze visie

Wij geloven dat mensen het allergrootste kapitaal zijn van elk bedrijf. Daarom zien wij de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel niet als een ‘verplicht nummer’ maar als kans voor werkgevers. Om de regie te pakken over belonen en waarderen. Om invulling te geven aan goed werkgeverschap. En om medewerkers mee te laten beslissen over hun inkomen nu en later.

De kwaliteit van uw pensioenregeling moet geborgd blijven als inkomenszekerheid voor de oude dag. Tegelijk krijgen medewerkers een grotere rol en meer verantwoordelijkheid. Keuzebegeleiding wordt daarom nog belangrijker (en is zelfs verplicht). Met onze aanpak zet u als werkgever in drie overzichtelijke stappen een reuzenstap vooruit.

Stap 1: werkgever

 • Bepalen Pensioenbeleid: balans tussen budget en benefits
 • Inventarisatie van uitgangspunten, wensen en doelstellingen
 • Aanpassen pensioenregeling
 • Bepalen compensatieregelingen
 • Herbalanceren arbeidsvoorwaarden
 • Transitiedocument waarin keuzes worden verantwoord en uitgelegd

Alle belangen in kaart en in balans

De juiste beloning en waardering zijn cruciaal voor inzetbare en tevreden medewerkers. Mensen die in staat gesteld worden om vanuit financiële rust te werken aan dromen en doelen, ervaren een betere balans en meer werkgeluk. De waardering voor werkgevers neemt toe als medewerkers in staat gesteld worden de juiste pensioen- en financiële keuzes te maken.

Ecclesia is de pensioenconsultant die de belangen van werkgever en medewerkers in kaart én in balans brengt voor een optimale invulling van de pensioenafspraken. Wij begeleiden ook HR-afdelingen en ondernemingsraden met trainingen, advies en een second opinion.

Antwoord op de volgende vragen?

 • Hoeveel vrijheid geven we werknemers bij de invulling van hun pensioenregeling?
 • Wat kunnen wij doen om onze medewerkers in actie te laten komen?
 • Kunnen wij de pensioenpremie compenseren buiten of binnen de pensioenregeling?
 • Moeten nieuwe medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarde pensioen krijgen als bestaande?
 • Kost de overgang naar het nieuwe stelsel meer premie, of kan ik juist nu investeren in een gelijkmatigere premielast naar de toekomst?
 • Kan voorlichting van mijn werknemers ook vanuit de premie worden betaald?
 • Wij willen als werkgever faciliteren, maar hoe vullen we dat in?
 • Pensioenuitvoerders hebben een belangrijke rol, maar snappen en lezen onze medewerkers al die informatie wel?

Stap 2: medewerker

 • Uitleg van de pensioenveranderingen en keuzebegeleiding: ouderdoms- en nabestaandenpensioen
 • Bepalen van de balans tussen inkomen nu en later
 • Bepalen van het benodigd Persoonlijk Pensioen Kapitaal
 • Pensioen Keuze Gesprek of Financieel Inzicht Gesprek

Persoonlijke begeleiding meest waardevol

Keuzebegeleiding zoals de wet die voorschrijft is alleen effectief als medewerkers inzicht krijgen in de complete persoonlijke pensioen-inkomenssituatie op basis van het netto besteedbaar inkomen, inclusief reeds opgebouwde en nog op te bouwen pensioenkapitalen. Hieruit volgt het overschot of tekort waar de medewerker in privé de oplossing voor kan invullen.

Ecclesia is de financiële coach die arbeidsvoorwaarden helder maakt en vertaalt naar persoonlijke situaties. Met een Pensioen Keuzegesprek of Financieel Inzichtgesprek helpen we bewuste keuzes te maken rond de veranderende pensioenregeling en krijgen medewerkers inzicht in hoeveel inkomen nodig is om later te kunnen leven zoals ze willen, afgestemd op uw complete arbeidsvoorwaardenpakket.

Overzicht,  inzicht en uitzicht

Medewerkers komen in beweging als ze de financiële consequenties van arbeidsvoorwaarden begrijpen. Pensioen en andere arbeidsvoorwaarden (zoals een generatiepact- vut- of mantelzorgregeling) zijn nog waardevoller als scenario’s doorgerekend worden op basis van de totale financiële situatie. In een Financieel Inzichtgesprek worden alle persoonlijke gevolgen financieel doorgerekend en verschillende mogelijke scenario’s geschetst. Men krijgt antwoord op de belangrijkste vragen: Heb ik voldoende inkomen als

 • ik stop met werken?
 • als ik ziek/arbeidsongeschiktheid wordt?
 • als mijn partner of ik onverhoopt komt te overlijden?

Stap 3: individu

 • Balans tussen inkomen en vermogen
 • Balans tussen inkomsten en uitgaven
 • Compleet Financieel Advies met doelen en scenario’s
 • Invulling en monitoring van de juiste productkeuzes

Persoonlijk financieel advies

De juiste keuzes in combinatie met handelingsperspectief? Dat is stap drie: medewerkers op alle niveaus in de organisatie verder helpen met persoonlijk financieel inzicht en advies om hun doelen en dromen te realiseren.

Ecclesia is de financieel adviseur die maatwerkadvies geeft en oplossingen realiseert. Via een Financieel Adviesgesprek brengen we de werk- en privé situatie (financieel) in kaart, inclusief concrete advies- en productoplossingen. Vanuit het totaalplaatje helpen wij medewerkers keuzes te maken en actie te ondernemen om dromen en doelen te realiseren.

Plan nu een afspraak in

Het WTP Driestappenplan is altijd maatwerk. Om te ontdekken welke vorm het beste bij uw onderneming past, plant u een vrijblijvende afspraak met een van onze specialisten. Dit gesprek is altijd kosteloos. Vul het formulier in en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.