Risicobeheersing & inzetbaarheid

Home > Onze diensten > Ecclesia EBC HR Risk & Benefits > Risicobeheersing & inzetbaarheid

Kansen creëren én grijpen

Risico’s beheersen geeft ruimte om kansen te creëren en te grijpen. Grip te houden op de koers van uw organisatie en zorg en aandacht te geven aan uw allergrootste kapitaal: uw mensen. Duurzaam inzetbare en tevreden medewerkers zijn het kloppend hart van elk bedrijf.

Het kloppend hart van ieder bedrijf

Duurzaam inzetbare en tevreden medewerkers vormen het kloppend hart van ieder bedrijf. Maar de waan van de week en de deadline van de dag maken duurzaam HR beleid ontwikkelen en succesvol implementeren lastig. Daarom is het cruciaal om af en toe uit te zoomen. De stip op de horizon (weer) helder te zien. De strategie onder de loep te nemen, de risico’s in kaart te brengen en dan: de juiste keuzes te maken.

Daarnaast is continue waakzaamheid geboden als het gaat om de gezondheid en het welzijn van de medewerkers in het kader van inzetbaarheid. Waar staat het bedrijf en wat zijn de issues bij werknemers? Sluit de de focus van de organisatie aan bij de purpose, doelen en waarden van uw mensen? Een mismatch leidt tot een hoger risico op verzuim, uitval en mindere prestaties.

Ook de strategische keuze om aan te sluiten bij sociale verzekeringsoplossingen of juist in eigen beheer te houden is een belangrijke om risico’s goed in beeld te hebben en te houden. Wat past het beste bij uw organisatie? Samen vinden we het antwoord.

Data en doelen

De weg naar een duurzaam presterende organisatie waarin risico’s zo beheersbaar mogelijk zijn, begint altijd met het analyseren van de organisatiedoelstellingen, de status quo en de risico’s. Data en doelen vormen de basis voor een plan van aanpak om te komen tot een flexibele, wendbare organisatie met duurzaam inzetbare en tevreden medewerkers. Dit is altijd maatwerk. En dat is wat u bij ons standaard krijgt.