Fusie & overname advies en ondersteuning

Home > Onze diensten > Fusie & overname advies en ondersteuning

Wilt u een bedrijf kopen of juist verkopen?

Wilt u een opvolger vinden of heeft u strategische uitbreidingsplannen? Wij helpen. Onafhankelijk, pragmatisch, proactief en uiteraard op de manier die past bij uw specifieke wensen, doelen en situatie. 

Als u besluit uw bedrijf te verkopen, staat u voor veel keuzes en ze zijn allemaal belangrijk. U krijgt maar één kans om het goed te doen. Ook het kopen van een bedrijf is een gecompliceerd proces. Het fusies en overnames (M&A) proces kent vele stappen en kan vanaf zes maanden tot meerdere jaren in beslag nemen.

Waardevolle bedrijfsoverdracht

Fusies en overnames kunnen grofweg op drie manieren worden vormgegeven: door middel van een aandelenfusie (overname aandelen), een bedrijfsfusie (overname activa/passiva) of een juridische fusie (volledige juridische samensmelting van rechtspersonen). 

Samen bepalen we hoe het overnameproces wordt vormgegeven en welke strategie het beste past. Ons doel is altijd een waardevolle bedrijfsoverdracht te realiseren zonder verliezers, die het fundament vormt voor de verdere groei van uw onderneming en hebben continu voor ogen op welke manier uw overname een succes is.

Onze dienstverlening is te onderscheiden in de volgende deelgebieden:

Risicomanagement

  • Geven inzicht in organisatie risico’s rond uw materiële zaken (gebouwen, materialen, vervoersmiddelen etc.) en immateriële zaken (aansprakelijkheid, bedrijfsschade, cyberrisico’s en kredietrisico’s).
  • Adviseren over het voorkomen en beperken van bedrijfsrisico’s in aanvulling op de reeds getroffen mitigerende maatregelen
  • Onderzoeken of het overdragen van de nadelige financiële gevolgen van bedrijfsrisico’s aan verzekeraars interessant is

HR Risk & Benefits

  • Geven inzicht in de risico’s rond zieke medewerkers in de lijn: verzuim-ziekte-arbeidsongeschiktheid
  • Adviseren over het voorkomen en beperken van deze risico’s 
  • Onderzoeken of de Employee Benefits: Correct-Compliant-Compleet-Concurrerend worden uitgevoerd conform arbeidsovereenkomsten/ toezeggingen reglementen en CAO’s

Nadat wij de geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend, ondersteunen u in de volgende drie fasen:

  1. Vooronderzoek: Potentiële kansen en risico’s op de onderzochte deelgebieden met aanbevelingen inzake vrijwaringen/garanties
  2. Due Diligence onderzoek: Rapportage huidige situatie met aanbevelingen in het licht van uw doelstellingen, gevraagde garanties en vrijwaringen, kwantificering van risico’s en aanbevelingen voor het 100 implementatieplan
  3. 100 implementatieplan: hoe wordt alles conform de doelstellingen geïmplementeerd en hoe worden synergievoordelen gerealiseerd.