Janna Schenk nieuwe directeur Financiële Planning voor Ecclesia EBC

Ecclesia is inmiddels veel meer dan een risico- en benefits adviesbedrijf; onze specialisten denken mee van risicomanagement tot duurzame inzetbaarheid en van arbeidsvoorwaarden tot financieel advies. Directeur Financiële Planning Marcel van Leeuwen neemt afscheid en geeft het stokje over aan Janna Schenk. Een gesprek over de veranderende wereld van pensioen, duurzame inzetbaarheid en het belang financieel welzijn. “Er zijn heel veel factoren die een propositie als Financieel Fit en Vitaal misschien niet vanuit wetgeving noodzakelijk maken, maar wel vanuit de maatschappelijke realiteit.”

Janna Schenk en Marcel van Leeuwen hebben elkaar tot dit interview pas twee keer gesproken. Toch lijkt het of ze elkaar al veel langer kennen. Marcel: “We komen natuurlijk uit dezelfde wereld, we spreken dezelfde taal.” Behalve het jargon blijken de twee ook dezelfde visie te delen op de toekomst van hun vakgebied. Volgens Janna was er dan ook direct een klik: “Het sollicitatiegesprek zat al barstensvol energie en we hadden het meteen over de inhoud, over de kansen.” Richting Marcel: “Jouw enthousiasme, bevlogenheid en betrokkenheid vielen me gelijk op.” Marcel lacht. “Het is toch wel bizar dat dat niet voorbijgaat hè. Daarom gelooft ook haast niemand dat ik wegga. Omdat ik het maar niet kan loslaten. Het blijft gewoon een gaaf verhaal om te vertellen, ook na 20 jaar.”

Het mes aan twee kanten

Dat verhaal is het verhaal van financieel inzicht én uitzicht als basis om de juiste keuzes te kunnen maken, professioneel en privé, zowel voor werkgevers als werknemers. Het inzicht dat employee benefits specialist Paul Jansen en financial life planner Marcel van Leeuwen ruim twee decennia geleden bij elkaar bracht was: je persoonlijke financiële situatie en vooruitzichten hebben enorme impact op je kwaliteit van leven en dus ook op je werk. Terwijl er juist daar een ‘Chinese muur’ staat tussen werkgever en werknemer. Dat moest beter kunnen en daar zouden beide partijen baat bij hebben. Marcel: “Ik ben tot op de dag van vandaag nog geen andere partij tegengekomen die deze werelden zo aan elkaar verbindt. Via duurzame inzetbaarheid, dus via de werkgever, waarbij het mes aan twee kanten snijdt.” Voor werkgevers omdat medewerkers die financieel welzijn ervaren gemotiveerder zijn, minder stress hebben en dus beter presteren. Voor werknemers omdat zij in staat zijn geld dienstbaar te maken aan het leven dat zij het liefst willen leven, nu en in de toekomst. “Zonder doel geen richting,” aldus Marcel. “Dat is wat ik in gesprekken altijd naar boven probeer te halen. Als je een doel hebt, helpen wij je de juiste financiële keuzes te maken om dat doel te bereiken.”

Voedingsbodem

Voor hemzelf is het ook tijd voor een nieuwe richting. “Twintig jaar, dan wordt het toch wel eens tijd voor iets anders. Ik denk dat het heel goed is dat EBC Nederland onderdeel is geworden van een grotere club als Ecclesia, dat geeft stabiliteit en een mooie voedingsbodem voor het verder uitbouwen van onze business.” Ook als het over zijn opvolgster gaat is Marcel enthousiast: “Vanaf het eerste moment dacht ik al: ze spreekt de taal én begrijpt het verhaal. Janna’s achtergrond is een perfecte mix van functies, kennis en ervaringen voor deze nieuwe uitdaging.”

Overstap

Janna Schenk werkte 17 jaar in verschillende rollen bij Aon Nederland. “Na mijn studie management, economie en recht in Groningen ben ik voor de liefde naar Rotterdam gekomen. Bij Aon had ik voor die tijd al stages gelopen en mijn afstudeeropdracht gedaan. Ik ben er begonnen op particulier en leven, dus echt individueel levensverzekeringen verkopen vanuit een commerciële binnendienst-rol. Na een jaartje heb ik de overstap gemaakt naar de werkgeverskant, employee benefits en pensioenen. Daar zag ik veel leuke uitdagingen.”

De beste keuzes maken

Uitdagingen die haar de jaren erna in verschillende functies door het bedrijf leidden, van het overzien en aansturen van fusies en overnames binnen Aon tot hogere managementfuncties en het coördineren van bijzondere projecten. Janna: “Zo heb ik onlangs een project gedaan dat alles te maken had met veerkracht en vitaliteit. Maar ingestoken vanuit zorg, ziekte en verzuim bij werkgevers. Een heel interessant thema, echt een traditioneel Duurzaam Inzetbaarheid-thema ook. Terwijl ik eigenlijk veel meer affiniteit heb met financial wellbeing, financiële fitheid en vitaliteit. Vanuit mijn pensioenrol zat ik dan bij werkgevers aan tafel en had ik het niet over pensioenen en arbeidsvoorwaarden maar in de volle breedte over de uitdagingen en vragen als ‘hoe zorg je dat je pensioen als arbeidsvoorwaarde op de goede manier waardeert, dat werknemers geactiveerd worden om keuzes te maken? En hoe help je ze voor zichzelf de beste keuzes te maken? Ik zag dus heel veel mogelijkheden om vitaliteit in combinatie met financiële fitheid beet te pakken. Toen viel mijn oog op deze rol en dacht ik eigenlijk gelijk: Nou, dan moeten ze mij hebben!” ​​​​​​​

Marcel van Leeuwen geeft het stokje van Financiële Planning door aan zijn opvolger Janna Schenk

Zelf regie pakken

De visie en missie van Ecclesia EBC zijn actueler dan ooit, ziet Marcel. “De tijd lijkt er nu echt rijp voor, alsof de visie waar we twintig jaar geleden mee begonnen zijn samen begint te vallen met de actualiteit. De overheid trekt zich nog steeds verder terug, pensioen wordt persoonlijker, mensen moeten gewoon steeds meer financieel zelfstandig worden en zelf keuzes maken, voor nu en voor later.” Ook Janna ziet de noodzaak voor integraal financieel advies steeds meer groeien. “Als je ziet hoe beperkt bijvoorbeeld pensioenregelingen straks worden, dan wordt het stuk waarover je als individu zelf de regie moet pakken steeds groter. Als werkgevers hun mensen daarbij niet goed begeleiden, neemt het risico op uitval of uitstroom snel toe. Het heeft dus ook direct met goed werkgeverschap te maken, verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van je mensen. Er zijn heel veel factoren die een propositie als deze misschien niet vanuit wetgeving noodzakelijk maken, maar wel vanuit de maatschappelijke realiteit.”

Marcel: “Daar ben ik het helemaal mee eens. Er zijn steeds meer krachten die dit concept verder kunnen duwen.”

​​​​​​​Janna: “Vroeger was financiële planning echt iets voor C-level niveau. De hogere salarissen. Ik denk dat je het via werkgevers, gecombineerd dat stuk vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, veel breder neer kunt zetten en er veel grotere doelgroepen op kunt activeren.”

Marcel: “Een goed plan rondom werk en inkomen gecombineerd met persoonlijk financieel advies en planning, kom daar maar eens om. Dat is niet makkelijk te krijgen hoor.”

Janna: “Nee. Want het is allemaal versnipperd. Dat kan zoveel beter.”  

Marcel: “Precies, het is vaak een productoplossing, eenzijdig. Er zijn steeds meer partijen die wel een quickscan kunnen maken van hoe iemand er nu voor staat, maar het gaat erom die toekomstscenario’s voor mensen te schetsen, samen aan de keukentafel. Vitaliteit is ook springen hè. Veerkracht, wendbaar zijn, open staan voor andere mogelijkheden. Dat is natuurlijk fantastisch om los te maken in mensen. Dat ze vragen: ‘Goh, maar kun je dan nu eens voorrekenen wat er gebeurt als ik drie, vier jaar eerder zou stoppen met werken?’ En onze adviseur begint dan integraal aan alle touwtjes te trekken. Het pensioen naar voren, alle hypotheek wat eerder aflossen, dit spaargeld erbij … dan ziet iemand al heel snel: is dat haalbaar of niet? Daar hebben in deze tijd steeds meer mensen behoefte aan.”

Janna: “Wanneer je als adviseur via werkgevers bij die werknemer aan de keukentafel mag zitten over zo’n gevoelig onderwerp, dan heb je superveel vertrouwen. Dan ben je echt in iemands inner circle. En als je het hebt over nieuwe werkgevers enthousiasmeren voor Financieel Fit en Vitaal, begint dat hier in het pand. Omdat we hier zoveel werkgevers als klant hebben voor wie dit een enorme toegevoegde waarde kan bieden. Pensioen, gezondheid en inkomen, overal zitten raakvlakken met Financieel Fit en Vitaal. Ik denk dat het uitbouwen in de combinatie van die twee dingen zit. Als je traditioneel blijft denken doe je wat er moet gebeuren vanuit noodzaak, wetgeving of wat dan ook. Of iemand is al ziek en je hebt een oplossing nodig. Wij pakken hem juist meer vanuit een gezamenlijke visie en een gezamenlijk doel met die werkgevers.”

Marcel: “En dan zeg je dus eigenlijk: ‘Hé, het gaat steeds meer om die werknemer.’ Want als je even nadenkt besef je: zonder werknemers bestaat die werkgever niet eens. Het draait dus eigenlijk om de werknemer én die werknemer als privé-persoon. Die blokjes zet je naast elkaar en daaronder zet je de werkgever, want die moet daar dienstbaar aan zijn. Nou, dan heb je het hele traditionele modelletje even gekraakt. Dus hier ligt volgens mij een bizarre uitdaging. Echt goed total reward management vraagt om deze shift.” ​​​​​​​

Janna:   “Het gaat er dus om niet alleen over het pensioendossier te praten, maar om het gewoon te hebben over het pakket van de arbeidsvoorwaarden en de waardering daarvan van de medewerkers. Dan is het pensioencontract de logische aanleiding voor een gesprek over Financieel Fit en Vitaal.” 

Marcel sluit zich daar volmondig bij aan: “Er liggen enorm veel kansen. De uitdaging is voor heel Ecclesia om gezamenlijk die handschoen op te pakken en met Financieel Fit en Vitaal nóg meer waarde toe te gaan voegen voor onze klanten. Ik ben er trots op dat Janna, die haar sporen verdiend heeft bij een beursgenoteerde reus als Aon, die visie deelt en staat te springen om daar een flinke dot gas op te gaan geven. We hebben al veel bereikt maar we kunnen nog veel meer. Nog veel meer werkgevers en werknemers helpen op weg naar financiële rust.”

Janna sluit af: “Ik vind het wel interessant dat jij het hebt over financiële rust als eindstation.  Persoonlijk voel ik meer voor ‘financieel comfort’ omdat het ook weer kan veranderen. Ik weet niet of iedereen nog zo ver vooruit kan kijken en wil kijken. Alles verandert zo snel. Dus ja, ik denk dat het comfortabel voelen, rust voelt als: nou, nu hoef ik niks meer.”

Marcel lacht: “Ja mooi! En dat is het leuke: jij mag het zeggen want ik ga weg en er daarmee komt er ruimte om het verhaal weer verder te brengen, in jouw eigen woorden en op jouw manier. Dat is goed. Verfrissend.”