Duurzame inzetbaarheid begint met vier G’s

Het is dé hype in HR-land momenteel: duurzame inzetbaarheid. Een holle frase, welbeschouwd. Waarom is het ineens zo’n hot topic? Wat is het nou eigenlijk? En vooral: wat schiet je er als werkgever of medewerker mee op? Best veel. En daar hebben we bij EBC Nederland heldere ideeën over. Daarom spreken wij ook liever van duurzaam presteren. 

De arbeidsmarkt verandert razendsnel. Robotisering, globalisering en technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat 40 tot 50% van de huidige banen over 10 tot 15 jaar niet meer bestaat. Organisaties en werknemers zullen dus bijzonder flexibel moeten zijn en sneller kunnen inspelen op de veranderende wereld om ons heen.

Aan de andere kant worden we geacht met z’n allen steeds langer door te werken en onszelf constant te blijven ontwikkelen. Terwijl de ontwikkelingen buiten onszelf al bijna niet bij te benen zijn! Geen wonder dat stress op de werkvloer beroepsziekte nummer 1 is, met meer dan een miljoen slachtoffers per jaar.

De 4 G’s

Duurzame inzetbaarheid betekent niets meer of minder dan gezond, veilig en fit door kunnen werken zolang je moet, of zoals wij het liever zien: zolang je wilt. Veerkracht, werkdruk, motivatie en gezondheid zijn factoren die volgens de experts centraal staan bij duurzame inzetbaarheid. Volgens Ecclesia EBC begint het voor zowel werkgevers als medewerkers echter met een plan. En dat plan baseer je op vier g’s: gezondheid, geluk, groei en geld.

Inkomen vs uitkomen

Je geestelijke en lichamelijke gezondheid, de mate waarin je gelukkig bent met je leven en de balans tussen werk en privé, je persoonlijke en professionele groei en tot slot je financiële situatie nu en in de toekomst. Dat zijn de zaken die aan de basis staan van duurzame inzetbaarheid. De financiële experts van Ecclesia EBC kijken niet alleen naar je inkomen, maar allereerst naar waar je wilt uitkomen. Jouw doelen, je plannen, je wensen. Daar beginnen we. Met de 4 G’s bepalen we vervolgens de route om die doelen te verwezenlijken.

De juiste tools

Duurzame inzetbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid: de werkgever faciliteert en de (hr)manager stimuleert, zodat de medewerker uiteindelijk kan regisseren. Maar zelf de regie voeren kan pas als je overzicht hebt over je financiële situatie, inzicht in de mogelijkheden en uitzicht op heldere doelen. EBC Nederland biedt de juiste tools om zowel werkgevers als werknemers op weg te helpen naar écht duurzame inzetbaarheid. Of, zoals wij het liever noemen, duurzaam presteren.

Meer weten over echt duurzame inzetbaarheid? Neem contact op met een van onze adviseurs.

Achtergrondinformatie Duurzame Inzetbaarheid

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Er zijn vele definities te geven van duurzame inzetbaarheid. Toch lijkt de definitie van Van der Klink en anderen, in ieder geval in professionele kring, op de meeste consensus te kunnen rekenen. Hieronder de theoretische definitie: 

”Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten.”

Uit de definitie blijkt dat Duurzame Inzetbaarheid niet met een begrip is te vangen. Het komt erop neer dat men kan spreken van Duurzame Inzetbaarheid wanneer de doelstellingen van de organisatie en de persoonlijke doelstellingen van de medewerker zodanig op elkaar aansluiten dat een win / win situatie wordt gecreëerd. 

Enerzijds voelt de medewerker zich gewaardeerd en kan hij/zij op betrokken en bevlogen wijze toegevoegde waarde leveren aan de organisatie, collega’s en klanten.  Anderzijds, wordt de continuïteit van de organisatie geborgd door een duurzame rendabele prestatie vanuit de medewerker. 

Waarom duurzame inzetbaarheid

Een organisatie met duurzaam inzetbare medewerkers leidt tot een hogere toegevoegde waarde van de organisatie (betere prestaties), innovatiekracht, lager verzuim en een hogere productiviteit en effectiviteit. Dit alles leidt tot een betere continuïteit van uw organisatie. En niet de minst belangrijke reden, uw organisatie is wendbaar en weerbaar door medewerkers die op betrokken en bevlogen wijze goed kunnen omgaan met een telkens veranderende omgeving.

Hoe voer je duurzame inzetbaarheid uit?

Duurzame Inzetbaarheid is niet te omschrijven in één begrip. Voor iedere organisatie zal het beleid rondom Duurzame Inzetbaarheid anders zijn. Elke organisatie wordt gemaakt door haar mensen. Duurzaam inzetbare en tevreden medewerkers vormen het kloppend hart van ieder bedrijf. Maar de waan van de dag en de deadline van de maand maken duurzaam HR beleid ontwikkelen en succesvol implementeren lastig. Toch is het cruciaal om af en toe uit te zoomen. Het grotere plaatje te zien. En dan: focus aanbrengen.

Wat betekent goed werkgeverschap? Waar staan we als bedrijf en wat zijn de echte issues bij de medewerkers? Sluit de de focus van de organisatie aan bij de hoger gelegen doelen en waarden van de medewerkers? Een mismatch leidt tot verzuim, uitval en mindere prestaties.

Duurzaam presteren begint bij EBC Nederland daarom altijd met het analyseren en het (helpen) in lijn brengen van de organisatiedoelen met de persoonlijke en professionele doelen van de mensen die nu de organisatie vormen. Na de analyse volgt een plan van aanpak om te komen tot een flexibele, wendbare organisatie met duurzaam inzetbare en tevreden medewerkers.

Wat is Duurzame Inzetbaarheid beleid?

Beleid dat erop is gericht om de Duurzame Inzetbaarheid op de best passende wijze onderdeel te maken van de bedrijfscultuur. Beleid dat door de werkgever breed en concreet wordt uitgedragen en gestimuleerd. Beleid dat niet alleen mooi op papier staat, maar ook daadwerkelijk door de medewerkers wordt ervaren en gewaardeerd. 

Duurzame inzetbaarheid wordt concreet binnen de eigen organisatie een gezicht gegeven, omschreven en gestimuleerd. Hiervoor worden ook middelen beschikbaar gesteld (budget per medewerker). Iedere medewerker kan voor zichzelf bepalen wat de persoonlijke inzetbaarheid zal vergroten en welke persoonlijke doelen hiermee worden bereikt. Dit alles wordt geboden in een context van een “veilige cultuur” die ertoe bijdraagt dat de organisatie haar medewerkers steunt en de medewerkers de organisatie sterker, wendbaarder en weerbaarder maken. Samen, bewust en gerust vooruit! 

Wat zijn voorbeelden van duurzame inzetbaarheid?

Bij voorbeelden van Duurzame Inzetbaarheid kan men denken aan Financieel inzicht gesprekken, hoe blijf ik regie voeren over mijn eigen leven en persoonlijke doelen.. Maar ook bijvoorbeeld een workshop pensioen, persoonlijke financiële planning voor medewerkers, professionele verzuimbegeleiding, stresspreventie, vitaliteitsprogramma’s, life style coaching, loopbaanbegeleiding, talentontwikkeling en passende strategische personeelsplanning.