Laat u niet verrassen door uw verzekering

Door de gestegen prijs van zowel goud en briljant raken steeds meer juweliers – vaak ongemerkt – onderverzekerd. Dat is geen probleem, totdat u te maken krijgt met een overval, inbraak of  diefstal van juwelen en blijkt dat u minder uitgekeerd krijgt dan u verwacht had. Gelukkig kunt u hier iets aan doen.

De goudprijs stijgt al jaren. Ook de prijs van briljant is het afgelopen jaar met 20% à 30% toegenomen. Dat betekent dat uw voorraad meer waard is geworden op basis van vervangingswaarde. Maar bent u ook verzekerd voor dit toegenomen bedrag of bent u ongemerkt onderverzekerd geraakt?

Zo zit het met onderverzekering

U bent verzekerd tegen de zogeheten vervangingswaarde. Dat is het bedrag dat u nodig heeft om gelijkwaardige juwelen terug te kopen na bijvoorbeeld een inbraak. De vervangingswaarde op uw polis is echter in het verleden bepaald op basis van de toenmalige kostprijs. Door de gestegen prijzen is de kans groot dat de vervangingswaarde van toen lager is dan die van vandaag de dag. Dat kan betekenen dat u mogelijk onderverzekerd bent. Ofwel: uw verzekerde som is lager dan de verzekerde waarde. En dat heeft gevolgen als u een beroep moet doen op uw verzekering.

Een pijnlijk reken voorbeeld

Stel dat u op basis van de huidige prijzen voor 200.000 euro aan handelsvoorraad heeft. Diezelfde voorraad heeft u een aantal jaren geleden verzekerd voor de toenmalige waarde van 150.000 euro. Op een slechte dag wordt uw winkel doelwit van criminelen en zij nemen voor 50.000 euro aan sieraden mee. U claimt dat bedrag bij uw verzekeraar. Omdat u onderverzekerd bent (u betaalt immers premie voor een voorraad van 150.000 euro, terwijl uw voorraad eigenlijk een waarde van 200.000 euro vertegenwoordigt), redeneert uw verzekeraar dat u dan ook naar rato van de premie uitgekeerd krijgt. Dat wil zeggen dat de uitkering 150.000/200.000 x 50.000 = 37.500 euro bedraagt. Dat maakt de inbraak nog pijnlijker dan deze al is.

U kunt er iets aan doen!

Het goede nieuws is dat u zelf kunt checken of de verzekerde som op uw polis nog wel in overeenstemming is met de huidige waarde van uw voorraad. Dat doet u als volgt: bekijk in uw voorraadsysteem wat de actuele verkoopprijs is van uw voorraad. Deel dit bedrag door de gemiddelde marge die u hanteert. De uitkomst is de vervangingswaarde. Is deze lager dan de verzekerde som op uw verzekeringspolis? Dan bent u waarschijnlijk onderverzekerd. Neem in dat geval contact met ons op en dan bekijken we samen met u naar de oplossing. Ook als u hulp nodig heeft bij het maken van bovengenoemde berekening kunt u een beroep op ons doen.

Heeft u vragen? Ecclesia helpt u om de verzekerde waarde van uw handelsvoorraad up-to-date te houden.