Download

Wmo uitgaven van Gemeenten beheersbaar houden?

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoor­delijk voor het uitvoeren van de taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en arbeidsparticipatie: het sociaal domein. […]

Lees verder

Dag zomertijd. Hallo aanrijdingen! 5 tips om in wintertijd veilig de weg op te gaan

Zaterdagnacht wordt de klok weer een uurtje terug gezet. Dag zomertijd. Hallo aanrijdingen! Wij geven u een paar tips om in wintertijd veilig de weg op te gaan.

Lees meer