Transport en Logistiek

Als u weet waar u heen wilt, wijzen wij u de veilige weg.

Internationaal opererende logistieke ondernemers krijgen vandaag de dag de nodige hoofdbrekens voor hun kiezen. Risicomanagement voor de logistieke sector gaat om zoveel meer dan het afsluiten van een goederentransportverzekering.

Het groeiend aantal douaneregels, geopolitiek en handelsoorlogen, compliance en Incoterms maken het er voor u ook niet gemakkelijker op. En nieuwe risico’s zoals IT-risico’s vereisen ook steeds meer uw aandacht, terwijl uw dienstverlening vooral door moet kunnen gaan. Het op tijd, in goede staat en conform afspraak leveren van uw diensten en goederen is essentieel. Waar ter wereld dat ook is. En ondertussen is het, door de toenemende eisen van uw klant en onder druk staande marges, ook steeds belangrijker om in beeld te hebben welke afspraken er zijn gemaakt met uw opdrachtgever.

Bij het zoeken naar zekerheid, streeft u naar de best passende verzekeringsoplossing. Wij zorgen voor inzicht en overzicht van de risico’s die u met uw onderneming mogelijk loopt. Wij luisteren, denken met u mee over uw bedrijfsvoering en zorgen voor de juiste preventiemaatregelen en verzekeringen op maat. Bovendien kunt u op ons rekenen als het een keer mis is. Ook ’s avonds en in het weekend.

Risicomanagement voor de logistieke- en transportsector

Al jaren begeleiden wij de logistieke- en transportsector bij het professionaliseren van hun risicomanagement.

Het regisseren van de logistieke keten, is werk voor specialisten. Zo ook, is risicomanagement werk voor specialisten.  Al ruim 60 jaar adviseren wij bedrijven in de (internationale) handel en transport. Onze missie is om bedrijven bewust te maken van alle mogelijke risico’s. Wij kunnen de risico’s binnen uw hele bedrijfsproces snel inzichtelijk maken en managen. We denken desgewenst met u mee over diverse zaken zoals het vervoeren van bederfelijke goederen conform de lokale voedselregelgeving en over de veilige distributie van diefstalgevoelige vracht. Daarnaast helpen wij u door middel van een risicoanalyse preventieve maatregelen te nemen om schade te voorkomen. Het voordeel hiervan is dat u kunt ziet op welke punten bijsturen nodig is.

We wijzen uw team met alle plezier de weg. Samen bewust en gerust vooruit.

Goed werkgeverschap door inzetbare en tevreden medewerkers

Uw medewerkers zijn het kloppend hart van de organisatie. U wilt dat uw medewerkers goed in hun vel zitten, vitaal zijn en blijven. Iedere medewerker is uniek en ieders persoonlijke situatie is anders. Daarom richt u uw arbeidsvoorwaardenpakket in met keuzemogelijkheden. Wij helpen u als werkgever, maar ondersteunen ook uw medewerkers met objectieve persoonlijke keuzebegeleiding. Wij zorgen voor inzetbare en tevreden medewerkers, die zo weer optimaal zorgen voor uw relaties.

Ons Benefitsteam bestaat uit ruim 50 specialisten en ondersteunt directies, HR-afdelingen, ondernemingsraden en fusie en overnamespecialisten.

 • Verzuimbeheersing en preventie rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid. Wij zorgen voor de continuïteit van uw organisatie met onze Preventis dienstverlening;
 • Werkgeverskeuzes rondom eigenrisicodragerschap, sociale verzekeringen en subsidies;
 • Het afstemmen van uw verzekerbare arbeidsvoorwaarden op uw organisatiedoelstellingen;
 • De persoonlijke financiële consequenties van ziekte, arbeidsongeschiktheid en pensioneren. Deze rekenen we door op individueel medewerkersniveau met ons financieel fit en vitaal programma;
 • De werkgeversverantwoordelijkheid voor uw medewerkers. Deze bekijken wij niet alleen vanuit goed werkgeverschap, maar ook vanuit risicomanagement.

Uitgelicht

trusted advisor

Claims voorkomen

U kent het vast: van die opdrachten die blijven groeien en omwille van de voortgang wordt het papierwerk maar even achterwege gelaten. Daar gaat het vaak mis en vervolgens kunnen de financiële consequenties groot zijn. Wij helpen u door u gericht te ondersteunen bij contractmanagement. Ook als het om het maken van nieuwe afspraken met opdrachtgevers gaat.

Daarnaast bieden wij een gestructureerde analyse van risico’s en adequaat advies. Ecclesia houdt u op de hoogte van relevante ontwikkelingen zoals Cyberveiligheid, marktontwikkelingen, veilig werken en internationaal ondernemen.

Ook als het misgaat kunt u op ons rekenen

Zo kunnen we bijvoorbeeld zorgen voor goede aanvullende dekkingen en hebben we een eigen regresservice. Zij staan klaar om uw schade te verhalen op de veroorzaker op basis van No Cure No Pay.

Ook bij internationale transporten kunnen we zeer ervaren lokale schade-experts inschakelen die voor u toezien op een zo gunstig mogelijke afhandeling van de schade.

Wij zorgen ook dat de aansprakelijkheid voor een beschadigde of verdwenen vracht u niet onterecht in de schoenen wordt geschoven. Al dat soort zaken lossen we soepel en snel voor u op. Dat is het voordeel van een assurantiepartner die uw branche kent als zijn broekzak en een beroep kan doen op een internationaal netwerk.

Uw digitale veiligheid goed geregeld

Terugdringen van cyberrisico’s

Het aantal cyberdreigingen, -criminelen en -aanvallen neemt toe en evolueert. En het beperkt zich niet alleen tot de grote multinationals. Elke onderneming is een potentiële prooi. En de operationele en financiële impact van een aanval kunnen enorm zijn.

Met de komst van nieuwe wet- en regelgeving rondom cybersecurity, zoals de NIS2, is het cruciaal om preventieve maatregelen te nemen en uw medewerkers bewust te maken van de verschillende soorten risico’s.

Van trainingen tot verzekeren. We helpen u, samen met uw vertrouwde ICT-mensen, de systemen nog beter te beschermen tegen de gevolgen van cyberrisico’s. Hiervoor werken we samen met ervaren cyberspecialisten.

 • Risicoanalyse;
 • Trainingen;
 • Passende cyberverzekeringen;
 • Endpoint Detention and Response (EDR);
 • Digitaal continuïteitsplan;
 • Incident Response Plan.

Voor internationale transporten kunnen we lokale experts inschakelen die we persoonlijk kennen.

Wij doen meer dan verzekeren alleen.

Risk

Iedere organisatie wordt dagelijks geconfronteerd met uitdagingen en kansen, die een negatieve of positieve impact op de bedrijfsvoering of verzekerbaarheid kunnen hebben. Wij bundelen onze expertise op het gebied van risicomanagement met gespecialiseerde partners om u te ondersteunen met het identificeren, adviseren en beheersen van uw risico’s en het verzekeren ervan zodat u maximaal inzicht in en grip heeft op financiële risico’s en kansen. Van risico’s van de ondernemer of organisatie tot mensen en middelen. Met onze specialisten rondom thema’s zoals veiligheid, digitalisering, duurzaamheid, geopolitiek, M&A en personeel voorzien wij onze relaties van de passende totaaloplossingen.

Schade of een calamiteit komt altijd ongelegen en kan grote impact hebben op uw bedrijf. Op die momenten heeft u iemand nodig die oog heeft voor uw bedrijf en uw personeel en die alles in het werk stelt om de impact op de continuïteit van het bedrijf te beperken. Onze schadeprofessionals staan 24/7 voor u klaar en brengen zo snel mogelijk alles voor u in kaart. Zij voeren samen met u de regie, nemen beslissingen en zetten de koers uit. Ook het opstellen van een plan van aanpak is onderdeel van het schadeproces. Wij regelen alles zodat u verder kunt met ondernemen.

Als u door toedoen van een ander schade lijdt, kunt u gebruik maken van uw regresrecht. Doet u niets? Dan lijdt u onnodig veel schade. Veel bedrijven laten kansen op regres onbenut. Waarom? Geen tijd. Geen capaciteit. Of geen kennis, want regresrecht is specialistenwerk. Ons team van regresspecialisten staat voor u klaar om uw schade te verhalen op de veroorzaker. En u betaalt pas wanneer onze specialisten succesvol zijn.

De Tenderdesk van Ecclesia begeleidt u bij het inkopen van uw verzekeringen voor uw kunst en meer. Zij hebben ervaring met en kennis van (Europese) aanbestedingen of het nu gaat om een brandverzekering,  wagenpark, aansprakelijkheidsverzekering, een zorgcontract of verzuimverzekering. Daarnaast bieden wij een gestructureerde analyse van risico’s en adequaat advies. Ecclesia houdt u op de hoogte van relevante ontwikkelingen die met name de publieke sector raken zoals Cyberveiligheid, marktontwikkelingen en specifieke inkoopkracht.

Vanuit onze internationale netwerken kunnen wij u lokale service bieden op het gebied van risico management en verzekeringen. Onze netwerkpartners zijn flexibel, kennen korte lijnen, zijn persoonlijk en beschikken over kennis waarmee uw internationale belangen optimaal behartigd worden. Of het nu gaat om een vraag over lokale wet- en regelgeving, assurantiebelasting of het opzetten van een internationaal verzekeringsprogramma voor uw wereldwijde organisatie of uw buitenlandse verkoopkantoor. Door de kennis in te zetten van de lokale partner van het internationale netwerk ontzorgen wij u in de eigen taal van uw buitenlandse vestiging met het uitdragen van uw risico management beleid, schadebehandeling en kennis van de lokale verzekeringsmarkt.

Benefits

Verzuim, ziekte en arbeidsongeschikt kan je niet altijd voorkomen. Een gedegen aanpak wel. De overheid verlangt dat u zich inspant om verzuim van werknemers te voorkomen en te beperken. En als een werknemer onverhoopt door ziekte niet kan werken, bent u ook nog verplicht om maximaal twee jaar lang zijn/haar loon door te betalen. Daarnaast maakt u kosten voor eventueel vervangend personeel of re-integratie van de zieke medewerker. Dat kan u veel geld en tijd kosten. Het afdekken van deze risico’s gaat veel verder dan een verzekering. Ecclesia heeft unieke complementaire diensten zoals Preventis en/of Financieel Inzichtgesprek.

Vroeg of laat krijgt iedere werkgever te maken met de gevolgen van verzuim, langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. Vaak voelt het alsof u hier weinig grip op heeft. Met onze register casemanagers kunt u de regie nemen om optimaal inzetbare mensen en maximale grip op de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid te krijgen. Zij onderzoeken en adviseren bij risicodossiers over schadelastbeheersing, het beperken van kosten en het benutten van (financiële) mogelijkheden, beoordelen inhoudelijk alle WIA-beschikkingen en spelen in op WIA-risico’s door overzicht, inzicht, zorgvuldige administratieve afhandeling en inhoudelijke opvolging.

Wij staan werkgevers bij op het gebied van alle verzekerbare arbeidsvoorwaarden. Denk aan collectief pensioenadvies, -inzicht en -communicatie voor medewerkers, maar ook aan de invulling van de beste zorgverzekeringen en inkomensvoorzieningen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Wij ontzorgen, adviseren, beheren en communiceren over employee benefits. We geven inzicht in de gevolgen van veranderende wetgeving, helpen bijsturen, anticiperen en implementeren. Zodat uw organisatie en uw mensen optimaal kunnen presteren en altijd in staat zijn de juiste keuzes te maken voor de toekomst.

Het inkomen voor nu en later goed regelen wordt een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor werkgever en medewerker. De kwaliteit van uw pensioenregeling moet geborgd blijven als inkomenszekerheid voor de oude dag. Tegelijk krijgen medewerkers een grotere rol en meer verantwoordelijkheid. Keuzebegeleiding wordt daarom nog belangrijker (en is zelfs verplicht). Met het Driestappenplan Wet Toekomst Pensioenen helpen wij werkgevers en hun medewerkers met de juiste keuzes en oplossingen. Zodat iedereen, collectief en individueel, bewust en gerust vooruit kan onder het nieuwe pensioenstelsel.

Keuzemogelijkheden binnen arbeidsvoorwaarden zijn voor veel medewerkers niet helder en vooral de financiële consequenties niet. Onze dienstverlening helpt uw werknemers op weg naar financiële rust. Een solide financiële basis die ruimte geeft om veranderingen rond werk en inkomen aan te kunnen. Met een slimme mix van online tools, financiële planning- en adviesgesprekken helpen ze medewerkers inzicht en grip te krijgen op hun financiën. Gegarandeerd objectief en onafhankelijk.

Waarom Ecclesia?

Wij bundelen onze expertise op het gebied van risicomanagement, arbeidsvoorwaarden en verzekeringen met gespecialiseerde partners om u te ondersteunen met advies en beheersen van uw risico’s en het verzekeren ervan zodat u maximaal inzicht in en grip heeft op financiële risico’s en kansen.

Korte lijnen

U kunt rekenen op een vast team. Bovendien heeft u één contactpersoon die het overzicht bewaart, die werkt in uw belang en die uw situatie kent.

Specialistisch

Wij hebben jarenlange ervaring in de logistieke- en transportsector. Wij spreken uw taal en durven moeilijke risico’s bespreekbaar te maken. Onze samenwerking met tal van gespecialiseerde verzekeraars zorgt er ten slotte voor dat we ons aanbod in detail op uw wensen kunnen afstemmen.

Internationaal netwerk

Als onderdeel van de Ecclesia Groep, een internationale verzekeringsmakelaar met vestigingen in 7 Europese landen en wereldwijd samenwerkingspartners, kunnen wij terugvallen op een sterke achterban. Hierdoor is het voor ons heel gemakkelijk om verzekeringen in te kopen in binnen- én buitenland. Zo kunnen we bijvoorbeeld zorgen voor goede aanvullende dekkingen en helpen wij u met de lokaal verplichte verzekeringen in het buitenland.

Denken in oplossingen

Of het nu om risicodekking gaat of om het regelen van aanvullende diensten, zoals bijvoorbeeld een beveiligingsspecialist of chauffeurstrainingen. Wij zijn er voor u.

Totaalpakket

Ecclesia staat voor u klaar voor het voorkomen, beheersen, beperken en beheren van risico’s, we zorgen voor passende product-oplossingen die daarbij passen en helpen u met de invulling van goed werkgeverschap met programma’s rond inzetbare en tevreden medewerkers. Wij zijn u graag van dienst.

Wij helpen u graag verder!

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem dan contact op met één van onze specialisten of vul het contact formulier in en dan nemen wij binnen 2 werkdagen contact op met u.

Harold Nijkamp RMiA, GRMC SCPS

Sr. Accountmanager

06 53 13 08 83

Maurice Reith

Sr. Accountmanager

06 54 70 38 70

Tunde Szepe

Sector Leader Transport & Logistics

06 82 46 58 53
Naam