NIS2: van theorie naar actie

In 2022 vonden wereldwijd elke 30 seconden cyberaanvallen plaats, met een toenemende impact. Als reactie daarop is de NIS2-richtlijn op 16 januari 2023 in werking getreden en lidstaten hebben tot 17 oktober 2024 de tijd om maatregelen om te zetten in nationale wetgeving.

De NIS2-richtlijn vervangt de NIS1-richtlijn en is bedoeld om de cybersecurity van ondernemingen te versterken en te beschermen tegen cyberaanvallen. Bij niet naleving, kunnen ondernemingen boetes krijgen tot 10 miljoen of 2% van hun totale wereldwijde omzet en, in sommige gevallen, kan zelfs de directeur aansprakelijk worden gehouden.

In deze whitepaper gaan we verder in op:

  • De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van NIS1, zoals de uitbreiding van het toepassingsbereik (waaronder o.a. de toeleveranciersketen) welke ten opzichte van de NIS1 met zo’n 160.000 organisaties is uitgebreid;
  • De meldplicht, toezicht en handhaving;
  • Wat dit voor u en uw onderneming inhoudt;
  • Welke maatregelen u kunt nemen om u voor te bereiden.

Vul onderstaand formulier in en wij sturen u de whitepaper toe!