NIS2: van theorie naar actie

In 2022 vonden wereldwijd elke 30 seconden cyberaanvallen plaats, met een toenemende impact. Als reactie daarop is de NIS2-richtlijn op 16 januari 2023 in werking getreden en lidstaten hebben tot 17 oktober 2024 de tijd om maatregelen om te zetten in nationale wetgeving.

De NIS2-richtlijn vervangt de NIS1-richtlijn en is bedoeld om de cybersecurity van ondernemingen te versterken en te beschermen tegen cyberaanvallen. Bij niet naleving, kunnen ondernemingen boetes krijgen tot 10 miljoen of 2% van hun totale wereldwijde omzet en, in sommige gevallen, kan zelfs de directeur aansprakelijk worden gehouden.

In deze whitepaper gaan we verder in op:

  • De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van NIS1, zoals de uitbreiding van het toepassingsbereik (waaronder o.a. de toeleveranciersketen) welke ten opzichte van de NIS1 met zo’n 160.000 organisaties is uitgebreid, de meldplicht, toezicht en handhaving;
  • Wat dit voor u en uw onderneming inhoudt;
  • Welke maatregelen u kunt nemen om u voor te bereiden.

Vul onderstaand formulier in en wij sturen u de whitepaper toe!