Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers

UWV is op 1 oktober gestart met de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers. In de meeste gevallen worden zij dan niet langer door een verzekeringsarts beoordeeld om te bepalen of ze in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA).

De vereenvoudigde beoordeling houdt in dat werknemers die de grens van twee jaar ziekte bereiken tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 en dan 60 jaar of ouder zijn, alleen beoordeeld worden door een arbeidsdeskundige. Medewerkers krijgen in principe dan een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA 80-100), tenzij ze nog werken en minder dan 35 procent inkomensverlies hebben, de grens om in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering. In dat geval krijgen ze geen uitkering, zoals nu ook het geval is.

Controleer uw Whk beschikking

De eventuele toegekende WGA 80-100% uitkering mag niet worden doorbelast aan de werkgever. Controleer daarom uw Whk beschikking of de uitkering inderdaad niet wordt doorbelast.

IVA-uitkering

Wanneer de bedrijfsarts heeft vastgesteld dat iemand helemaal geen mogelijkheden meer heeft om te werken, volgt een sociaal-medische beoordeling door een verzekeringsarts om te bepalen of iemand volledig én duurzaam arbeidsongeschikt is en in aanmerking komt voor een (hogere) IVA-uitkering.

Het blijft mogelijk om een beoordeling door een verzekeringsarts te vragen. Ook houden werknemers de mogelijkheid om in bezwaar te gaan, zoals bij elk ander besluit van UWV. Verder is van belang dat werkgevers niet met extra kosten te maken krijgen. Voor werknemers geldt bovendien dat ze ook actief re-integratiedienstverlening aangeboden krijgen door UWV. De maatregel loopt vooralsnog tot en met 31 december 2023.

Vragen?

Heeft u vragen over de vereenvoudigde WIA-beoordeling? Neem hiervoor contact op met een van onze consultants Gezondheid & Inkomen via telefoonnummer 010 251 12 51.