Interview Annet Govaert en Guy Heuijerjans in SCHADE Magazine

Deze week verscheen er in de nieuwste editie van het SCHADE Magazine een interview met onze specialisten Annet Govaert en Guy Heuijerjans. Zij zijn voor dit vakblad in gesprek gegaan over veranderingen in de wereld van cyber. “De ernst van de situatie begint nu door te dringen.”

Annet (Sr. Specialist Cyber & Aansprakelijkheid) en Guy (Manager Cyber & Aansprakelijkheid) zien zichzelf als missionarissen als het gaat om cyberrisico’s en zijn al jaren actief bezig om bedrijven bewust te maken van deze risico’s en om hen te adviseren over de beste maatregelen.

Vanuit een technisch perspectief kun je als organisatie veel doen om de ingangen tot je systemen te beperken. Wat echter nog vaak onderschat wordt, is de menselijke factor. Om dit te voorkomen, moet je je personeel heel goed bewust maken van cyberrisico’s. Uit dit artikel blijkt dat de missie van Annet en Guy nog lang niet is voltooid.