Het nieuwe pensioenstelsel; dit betekent het voor u en uw medewerkers

Politiek, werkgevers en vakbonden bereikten in juni 2019 een akkoord over een nieuw pensioenstelsel. Maar hoe duidelijk zijn de afspraken in dit pensioenakkoord? En wat betekent het nieuwe stelsel concreet voor u als werkgever en voor uw werknemers? Wij hebben het voor u op een rij gezet.

Hoe concreet is het pensioenakkoord?

Een aantal wijzigingen uit het akkoord is al van kracht. Andere onderdelen uit het akkoord zijn nog niet uitgewerkt. Minister Koolmees heeft in oktober 2019 een planning gepubliceerd voor de uitwerking van dit akkoord. Deze planning is ambitieus, maar geeft wel aan dat de minister ervoor wil gaan. Uiteindelijk zal er een nieuw en robuust pensioenstelsel moeten ontstaan waarin medewerkers gezond een persoonlijk pensioen zullen kunnen bereiken. Per 1 januari 2022 moet het nieuwe pensioenstelsel ingevoerd worden.

De impact van het nieuwe pensioenstelsel

De belangrijkste en meest impactvolle wijzigingen zullen plaatsvinden in de fiscale wetgeving rond de tweede pijler, het aanvullend werknemerspensioen. Deze fiscale wijzigingen betekenen een directe aanpassing van de pensioenovereenkomst als wezenlijk onderdeel van de arbeidsovereenkomst. Een akkoord van uw medewerkers zal voor de aanpassingen nodig zijn.

De belangrijkste wijzigingen

  • De gelijke pensioenopbouw op basis van een gelijke premie (doorsneepremie) wordt afgeschaft;
  • Middelloonregelingen worden niet meer gefaciliteerd;
  • De leeftijdsonafhankelijke premie wordt uitgangspunt voor de pensioenopbouw. U gaat voor elke werknemer een gelijke premie betalen. Dit betekent dat jongere werknemers meer pensioen opbouwen dan oudere werknemers (degressieve opbouw);
  • De verzekerde premieregelingen met een (leeftijd) stijgende premiestaffel lijken ook niet meer toegestaan binnen de toekomstige fiscale kaders.

Daarnaast is er nog een aantal minder impactvolle onderwerpen die uitgewerkt zullen moeten worden:

  • Een herziening van de nabestaandenpensioenen. De overheid wil dat elke werknemer goed verzekerd is in het geval van overlijden en dat er duidelijkheid komt over de hoogte van het verzekerde partnerpensioen. Er is geopperd om vijf jaarsalarissen als uitgangspunt te hanteren voor iedereen;
  • Werknemers moeten de mogelijkheid krijgen om 10% van het opgebouwde pensioen op pensioendatum af te kopen. In beginsel zou dit vrij besteedbaar moeten worden kunnen ingezet. Een belangrijk speerpunt is dat werknemers handelingsperspectief zullen moeten hebben bij het maken van een gefundeerde keuze. Hier hoort wat ons betreft een individuele financiële planning bij.

Hulp nodig?

Wij vermoeden dat de aanpassing van het pensioenstelsel een veel breder vraagstuk wordt dan enkel de aanpassing van de pensioenregeling. Het gehele arbeidsvoorwaardenpakket moet passend en toekomstbestendig zijn. Wellicht een mooie gelegenheid om van de nood een deugd te maken en het pakket onder de loep te nemen. Wij helpen u graag met het maken van de juiste keuzes. U kunt contact opnemen met een van onze experts via telefoonnummer 010 251 12 51.