Coronavirus en de impact op uw pensioenregeling

Het coronavirus beheerst op dit moment het nieuws. Maar wat is de impact van het virus op uw pensioenregeling? Zo trekken zorgen rondom het virus een behoorlijke wissel op de beurskoersen. Welk effect heeft dit? En hoe zit het als – onverhoopt – een verzekerde deelnemer komt te overlijden in een risicogebied? Wordt er dan wel uitgekeerd? Wij hebben het voor u op een rij gezet.

Risicogebied

De Nederlandse overheid geeft middels kleurcodes reisadviezen voor het reizen naar het buitenland. Zo staat oranje voor ‘alleen noodzakelijk reizen’ en rood voor ‘niet reizen’. Tot de uitbraak van het coronavirus kwamen deze kleurcodes voornamelijk voor in onrustige gebieden met een verhoogde kans op onlusten en opstand. Door de verspreiding van het coronavirus heeft de Nederlandse overheid nu ook deelgebieden in landen zoals China en Italië de kleurcodes rood en oranje gegeven. De kans dat een van uw medewerkers naar een door de overheid bestempeld risicogebied afreist is hierdoor toegenomen.

Beperkende voorwaarden

Er zijn verzekeraars die uitsluitingen toepassen indien een verzekerde deelnemer afreist naar een risicogebied. Dit is niet nieuw, maar omdat de kans dat een van uw medewerkers afreist naar een risicogebied toeneemt, vinden wij het van belang om u hierop te wijzen. Intussen hebben de pensioenuitvoerders in deze unieke situatie omtrent het coronavirus hun standpunt ingenomen. Alle pensioenuitvoerders (niet zijnde pensioenfondsen) geven hierbij aan dat zij het advies van het Verbond van Verzekeraars volgen. Dit houdt in dat de beperkende voorwaarden niet van toepassing zijn indien een deelnemer komt te overlijden als gevolg van het coronavirus in een van de aangewezen risicogebieden. Er zal dan een uitkering tot stand komen conform het pensioenreglement.

Beurskoersen

De onrust door het coronavirus heeft tevens tot flinke spanning op de financiële markten gezorgd. Heeft u een premieregeling, dan wordt de premie ten behoeve van het ouderdomspensioen binnen uw pensioenregeling belegd. Daar waar 2019 heeft geleid tot goede beleggingsresultaten van ruim 20%, hebben de koersdalingen van de afgelopen weken er voor gezorgd dat de beleggingswaarde in 2020 flink is afgenomen. Het kan zijn dat uw pensioenuitvoerder de samenstelling van de life cycles als gevolg hiervan zal bijstellen. Het beleggen van pensioen behoeft een langetermijnvisie. Jaarlijks of maandelijks worden pensioenpremies voor uw deelnemers belegd. Nieuw in te leggen premies worden belegd tegen de huidige lagere koersen, zo kan dit ook tot een positief resultaat leiden als de koersen zich weer herstellen.

Heeft u vragen?

Heeft u hier vragen over? Onze experts staan voor u klaar en zijn te bereiken via telefoonnummer 010 251 12 51.