Coronacrisis en binnenkort met pensioen? Pensionado’s opgelet!

Door de coronacrisis moet u extra aandacht besteden aan werknemers die binnenkort met pensioen gaan. Heeft zo’n pensionado namelijk pensioen opgebouwd binnen een beschikbare premieregeling? Dan zijn de marktomstandigheden op het moment van pensioneren een bepalende factor voor de hoogte van zijn pensioenuitkering. Door de coronacrisis zijn de beurskoersen en de rentes heel laag. Gevolg? Uw werknemer kan een lagere pensioenuitkering aankopen.

Pensioenkapitaal belegd in life cycle fondsen

In principe zijn de life cycles zó ontworpen dat uw werknemer vlak voor zijn pensioendatum geen onverantwoorde risico’s loopt. Het overgrote deel van zijn pensioenkapitaal is geleidelijk richting de pensioendatum in lang durende vastrentende waarden overgeheveld. Hierdoor hebben dalende beurskoersen bij pensionering minder invloed op de hoogte van zijn pensioenkapitaal. Ook kennen veel life cycles een zgn. rentedemping. Bij een rentedemping zorgen de vastrentende waarden (zoals staatsobligaties) bij een lage rente voor een hogere koerswaarde. Zo is de waarde van het pensioenkapitaal vlak voor pensioendatum hoger én kan er (ondanks de lage rente) tóch een redelijk nominaal pensioen worden aangekocht. Omdat niet al het pensioenkapitaal in zakelijke waarden wordt omgezet maar een deel belegd blijft, zal echter bij een lage marktrente de pensioenuitkering meestal lager uitvallen dan verwacht.

Van pensioenkapitaal naar pensioenuitkering

Gaat uw werknemer met pensioen? Dan wordt zijn pensioenkapitaal omgezet in een levenslange pensioenuitkering. De hoogte van deze uitkering wordt onder andere bepaald door de marktrente. Omdat de marktrente op dit moment zó laag is, leidt dit voor uw werknemer tot een lagere pensioenuitkering. De pensionado in spé moet hier goed op voorbereid worden en weten welke opties hij heeft met betrekking tot de pensioenuitkering.

Welke opties heeft een pensionado?

  • Hij koopt een vaste levenslange pensioenuitkering aan (gebaseerd op de actuele marktrente);
  • Hij koopt een variabele pensioenuitkering aan (gebaseerd op de actuele marktrente);
  • Hij kiest voor deeltijdpensioen (en stelt de aankoop van een pensioen deels uit);
  • Hij stelt de pensioendatum uit.

Begeleid uw werknemer bij lastige keuze

Een pensionado staat dus voor een lastige keuze. Zeker dit jaar, met alle onzekere marktomstandigheden die er zijn door de coronacrisis. Zorg daarom als werkgever voor extra informatie en begeleiding aan uw werknemer die binnenkort met pensioen gaat.

Hulp nodig?

Wilt u weten hoe u gevolgen van de coronacrisis uitlegt aan uw pensionado’s? Hoe u ze beter begeleidt en meer informatie geeft? Neem contact op met een van onze pensioen consultants via telefoonnummer 010 251 12 51. Zij leggen het u graag uit.