Zonnepanelen op uw bedrijfspand? Met deze 6 stappen houdt u het pand veilig én goed verzekerbaar

De laatste jaren zien wij een verdere verharding van de verzekeringsmarkt optreden. In een reeks van korte artikelen nemen we u mee in de denkwereld van verzekeraars en hoe u de situatie zelf gunstig kunt beïnvloeden om zo uw risico’s goed verzekerbaar te houden. In dit artikel vertellen we hoe u met 6 stappen uw bedrijfspand veilig en goed verzekerbaar houdt wanneer u zonnepanelen aanschaft.

Zelf energie opwekken met zonnepanelen: het ene bedrijf ziet het als een manier om te besparen op energiekosten, het andere vindt het belangrijk om schone energie te gebruiken. Met de groei van het aantal zonnepanelen in Nederland, wordt ook steeds duidelijker wat de risico’s zijn. Verzekeraars onderkennen dat ook – en nemen maatregelen. Met deze 6 stappen  houdt u uw bedrijfspand mét zonnepanelen veilig én goed verzekerbaar.

Met het aanbrengen van zonnepanelen legt u in feite een mini-elektriciteitscentrale aan op het dak van uw bedrijf. De installatie en aanwezigheid van zonnepanelen brengen dan ook de nodige risico’s met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan niet goed aangesloten elektrische verbindingen die te heet worden waardoor het dak vlam vat. Of aan beschadigde kabels die een vlamboog veroorzaken. Verzekeraars zien dit soort incidenten voorbijkomen, maar ook brand of ingestorte daken door overbelasting. Daarom heeft het Verbond van Verzekeraars in 2020 een zonnepanelenclausule gelanceerd.

De zonnepanelenclausule

Met de zonnepanelenclausule zijn de zonnepanelen op een brandverzekering verzekerd tegen schade als gevolg van brand, ontploffing, bliksem, lucht- en ruimtevaartuigen en storm. Voor foutieve installatie, constructiefouten en stroomverlies bestaat geen dekking. Deze clausule bepaalt ook dat u een aantal voorwaarden moet voldoen om het risico op schade zoveel mogelijk te voorkomen. Voldoet u niet aan de voorwaarden in deze clausule, dan zult u te maken krijgen met een verhoogd eigen risico bij schade. Nagenoeg alle verzekeraars hebben deze clausule inmiddels opgenomen in hun brandpolissen, of voegen die toe bij de eerstvolgende verlenging.

6 onmisbare stappen voor een veilig en goed verzekerbaar pand mét zonnepanelen

Verzekeraars onderkennen dus de risico’s van zonnepanelen en stellen eisen om het bedrijfspand goed verzekerbaar te houden. Daarom is het van belang om goed voorbereid te zijn als u zonnepanelen wilt laten installeren. Natuurlijk is uw verzekeraar niet de enige die hiervan profiteert: u heeft er als ondernemer zelf ook alle belang bij om brand in uw zonnepanelen te voorkomen door de juiste preventieve maatregelen te nemen. Hoe u dat doet, laten we u zien aan de hand van de volgende stappen.

  • Stap  1: overleg altijd eerst met uw verzekeraar

Om goed verzekerd te zijn en blijven, is het belangrijk dat u uw plannen voor de aanleg van een zonnepaneleninstallatie vroegtijdig voorlegt aan uw verzekeraar. Wacht eerst het akkoord van uw verzekeraar af en ga dan pas over tot de plaatsing van de panelen. Goed om te weten: ook als een derde panelen plaatst op uw dak, moet u uw verzekeraar hierover informeren.

  • Stap  2: laat een constructeur een daklastberekening uitvoeren

Bij de plaatsing van een zonnepaneleninstallatie is het onder andere van belang dat de dakconstructie voldoet. Ofwel: is het dak van uw pand bestand tegen het extra gewicht van de panelen? Instorting van het dak komt vaker voor dan u denkt – en dat weten verzekeraars ook. Zorg daarom dat u een verklaring in handen heeft van een constructeur waaruit blijkt dat de extra belasting van de zonnepanelen op uw dak geen bezwaar is. Zowel sterkte, stijfheid als eventuele veranderingen in de waterbelasting moeten hierin worden meegenomen. Over water gesproken: zorg ervoor dat de afvoeren en noodafvoeren goed bereikbaar zijn en dat deze de afvoer van hemelwater niet belemmeren.

  • Stap  3: kies voor veilig isolatiemateriaal

Het type dakisolatie speelt een rol bij het beoordelen van de verzekerbaarheid. De reden hiervoor is simpel: ontstaat er oververhitting of brand, dan zorgt brandbaar isolatiemateriaal in de buurt van de panelen voor snellere verspreiding van de brand. Plaats uw panelen daarom bij voorkeur boven een niet brandbare dakisolatie zoals steenwol. Ook FM Approved PIR sandwichpanelen zijn toegestaan. Heeft u een kunststof dakisolatie (PIR, PUR en EPS)? Dan eisen verzekeraars in veel gevallen de inschakeling van vlamboogdetectie. Deze zorgt voor automatische afschakeling van de string waarin een vlamboog wordt gedetecteerd.  

  • Stap  4: let op de plek van de omvormers

Een ander belangrijk onderdeel van de installatie is de plaats van de omvormers. Installeer omvormers in een niet stoffige en goed geventileerde ruimte, op een onbrandbare achterwand. Zorg daarnaast voor een rookmelder met doormelding boven de omvormer. Installeer geen omvormers tegen brandwerende scheidingen en plaats geen opslag in de nabijheid van de omvormers.

  • Stap  5: zorg voor een opleverkeuring conform SCIOS Scope 12

Een juiste installatie van uw zonnepanelen is van groot belang om de risico’s op (brand-)schade te verkleinen. Daarom bent u verplicht verzekeraars na plaatsing van een zonnepaneleninstallatie een opleverkeuring conform SCIOS Scope 12 te overhandigen. Het gaat hierbij in eerste instantie om een eerste bijzondere inspectie (EBI). Hierbij wordt gekeken naar de kwaliteit van de aanleg: voldoet de installatie aan de geldende normen en de instructies van de fabrikant?

  • Stap  6: blijf uw zonnepaneleninstallatie inspecteren

Zoals we al zeiden, u heeft met zonnepanelen een mini-elektriciteitscentrale op uw dak. Goed onderhoud en inspecties blijven daarom nodig om uw installatie zo veilig mogelijk te houden. Controleer zelf regelmatig of u beschadigingen ziet en verwijder takken en bladeren voor optimaal rendement en minder kans op oververhitting .Daarnaast is het van belang dat u periodieke vervolginspecties (PI) laat uitvoeren. Om verzekerbaar te blijven, zal de installatie eens in de drie jaar geïnspecteerd moeten worden.

Welke verzekering kiest u?

U kunt uw zonnepaneleninstallatie verzekeren op uw brandverzekering. Deze is dan verzekerd tegen schade als gevolg van brand, ontploffing, bliksem, lucht- en ruimtevaartuigen en storm. U kunt er ook voor kiezen om de zonnepanelen op een separate polis te verzekeren. Deze dekking is meestal gebaseerd op de zogenoemde allrisk condities. Het is in veel gevallen ook mogelijk om op deze polis het verlies van stroomopwekking na een schade mee te verzekeren. Kortom, de dekking op een zonnepanelenverzekering is uitgebreider dan die op uw reguliere brandpolis.

Vraag het Ecclesia

Met de juiste keuzes houdt u uw bedrijfspand met zonnepanelen veilig en verzekerbaar. Ecclesia helpt u hierbij. Meer weten? Neem contact op met één onze brand-specialisten via telefoonnummer 010  251 12 51 of stuur een e-mail naar info@ecclesia.nl.

Dit heeft u gemist

In een eerder artikel hebben we stilgestaan bij :

  • Het positieve effect van risico-informatie. Lees in dit artikel hoe je in deze harde verzekeringsmarkt met een risico-inspectie een goede dekking krijgt óf behoudt op uw brandverzekering.
  • De risico’s van brandgevaarlijke werkzaamheden. Klik hier om naar het whitepaper te gaan waarin we u laten zien wat u kunt doen om de risico’s van brand in uw buitenopslag en elektrische installaties zo klein en zo verzekerbaar mogelijk te houden