Zo is uw voorraad goed verzekerd tijdens evenementen

Evenementen zoals trouwbeurzen, lifestyle- en paardenevenementen zijn weer in volle gang. Is uw voorraad tijdens zo’n evenement goed verzekerd? Door uw deelname tijdig te melden bij uw accountmanager kunt u onnodige hoge kosten voorkomen.

Risico’s bij deelname aan evenementen

Bij deelname aan een (extern) evenement komen risico’s kijken waar u waarschijnlijk niet voor verzekerd bent, zoals het transport en verblijf van de sieraden. Deze risico’s kunt u natuurlijk verzekeren voor het evenement, maar verzekeraars hebben wel eisen omtrent preventie. Daarom adviseren wij u een deelname minimaal een week van tevoren te melden bij uw accountmanager. Dan is er voldoende tijd om met de verzekeraar de verzekerde waarde van de sieraden te bepalen en de daarbij horende premies en vereiste beveiligingsmaatregelen.

Vereiste beveiligingsmaatregelen

Welke beveiligingsmaatregelen vereist zijn, is onder andere afhankelijk van het soort evenement en of de bezoekers vrije toegang hebben of op uitnodiging binnenkomen. Bij beveiligingsmaatregelen kunt u denken aan beveiliging van het transport, op het evenement zelf afgesloten vitrines en bij meerdaagse evenementen een kluis met bewaking of alarmsysteem. De te nemen maatregelen zijn afhankelijk van de verzekerde waarde van de sierraden.

Voorkom onnodige kosten

Als u uw deelname een dag van te voren meldt of zelfs pas op de dag van het evenement is de kans aanwezig dat de getroffen maatregelen en de eisen vanuit de verzekeraar ver uit elkaar liggen. Hierdoor is er onvoldoende tijd om de maatregelen toe te passen en te onderhandelen over de premie. Dit kan voor onnodig hogere kosten zorgen door bijvoorbeeld een hogere premie en eigenrisico. Meld uw deelname dus altijd tijdig bij uw accountmanager en voorkom extra kosten.