Zo geef je het werkgeluk van je medewerkers een boost

Werkgeluk krijgt steeds meer aandacht bij werkgevers. Een goede zaak, want ‘werkgelukkige’ medewerkers zijn productiever en vallen veel minder vaak uit. Maar…wat betekent het woord eigenlijk precies? En hoe kun je als werkgever of HR professional bijdragen aan het werkgeluk van jouw medewerkers? We duiken erin!

Een mooi voorbeeld zagen we onlangs bij het Vitale Sectoren Festival, waar we met Financieel Fit en Vitaal aanwezig mochten zijn. Deze dag draaide alles om het fit en vitaal houden van medewerkers in sectoren die Nederland draaiende houden: van energie tot telecom en afvalverwerking tot water en waterschappen. Veelal cruciale beroepen dus. Onder het motto ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ werden drie bedrijven extra in het zonnetje gezet; Attero, Stedin en Enexis werden verkozen tot koplopers in de verkiezing ‘Vitaalste Vakbedrijf 2023’. Zij betrekken volgens de jury hun medewerkers echt actief bij hun vitaliteitsbeleid, maken er serieus werk van én helpen hun medewerkers actief om fit en vitaal te blijven.

Werkgeluk is hoogste prioriteit

Het was een inspirerende dag, waarop duidelijk werd dat je als werkgever op allerlei manieren kunt bijdragen aan werkgeluk. Maar ook dat het alleen lukt als je er serieus mee aan de slag gaat. En daarvoor moet je beginnen bij de basis. Want: wat is dat eigenlijk, werkgeluk? Onderzoeksbureau Newcom deed begin dit jaar onderzoek naar werkgeluk in Nederland en hanteert de volgende definitie: ‘Een werknemer ervaart werkgeluk als hij positieve emoties voelt, plezier heeft in het werk, voldoening voelt door het benutten en laten groeien van zijn eigen talent en het gevoel heeft bij te kunnen dragen aan een hoger doel.’ Ook schrijven ze dat gelukkige medewerkers gezonder zijn, een lagere absentie hebben, gemotiveerder zijn, een betere relatie met directe collega’s hebben, creatiever zijn en minder snel een organisatie zullen verlaten. Het stimuleren van werkgeluk zou volgens Newcom dan ook de hoogste prioriteit moeten zijn van elke organisatie.

Conclusies

Uit het onderzoek kwam een aantal interessante zaken naar voren. Zo blijkt dat een vijfde van de medewerkers sterk tevreden en potentieel loyaal is aan de werkgever.

  • Ruim een derde van de werknemers vindt dat werk en privé uit balans zijn.
  • De aandacht vanuit de werkgever voor de gezondheid en de balans van werknemers staat onder druk.
  • Het verschil in werkgeluk kan pas worden gemaakt als de basis op orde is.

Zoals je deze afbeelding kunt zien, zitten factoren die bijdragen aan werkgeluk vooral boven in de piramide: dat zijn de ‘satisfiers’. Om echt werk te kunnen maken van werkgeluk, moet je echter beginnen bij de basis, stellen de onderzoekers; bij de ‘dissatisfiers’. Het verschil in werkgeluk kan pas worden gemaakt als die op orde zijn.

In de arbeidsvoorwaarden maak je afspraken over pensioen, beloning en verlof, het opvangen van inkomensterugval, verzekeringen en meer. Maar ook over ontwikkelings- en Duurzame Inzetbaarheidsbudgetten. En daar ligt een kans om het werkgeluk een flinke boost te geven. Door het inzichtelijk maken van arbeidsvoorwaarden, weten je mensen wat de mogelijkheden zijn en dat geeft duidelijkheid, rust en regie.

De basis op orde

Meer inzicht in arbeidsvoorwaarden roept ook vaak allerlei nieuwe vragen op, zowel bij werkgevers als medewerkers. Ecclesia Risk & Benefits helpt werkgevers met het op orde brengen van de basis. Wij adviseren over pensioen (ook ihkv de WTP), arbeidsvoorwaarden en gezondheid & verzuimpreventie. En we helpen medewerkers met financieel inzicht. Want grip op geldzaken is cruciaal voor vitaliteit. En hoewel geld alleen niet gelukkig maakt, is het wel een belangrijk middel om te kunnen leven zoals je dat wilt – nu én later. Om je plannen te realiseren en te doen wat je moet en graag wilt doen. Over financieel advies als secundaire arbeidsvoorwaarde schreven we eerder deze blogpost.

Regie op werkgeluk

Goede informatievoorziening geeft medewerkers de handvatten om in actie te komen. Met financieel inzicht als secundaire arbeidsvoorwaarde en de juiste communicatie, geef je medewerkers de handvatten om op werk én thuis de regie te pakken om te werken aan meer balans. Met Financieel Fit en Vitaal van Ecclesia Risk & Benefits kun je als werkgever concreet bijdragen aan een betere balans, meer voldoening en daarmee aan het werkgeluk van je medewerkers.