trusted advisor

Waarom u juist nu moet voorsorteren op de wereld van morgen

Hoe ziet de manier waarop we werken en samenleven er straks uit? Voor u als werkgever werpt dit nieuwe uitdagingen op. Maar het biedt ook kansen, voor wie verder kijkt dan de waan van de dag. Drie thema’s staan centraal in het strategisch personeelsbeleid in 2021: solide casemanagement, het Pensioenakkoord en financiële zelfredzaamheid. Wij staan naast u én uw mensen om inzicht te geven in de veranderingen en de mogelijkheden. En begeleiden werkgevers en werknemers op weg naar een nieuwe balans in het post-corona tijdperk.

We zien het nog niet helemaal terug in de cijfers, maar er is wel degelijk reden tot zorg om de verzuimcijfers in Nederland, direct of indirect gerelateerd aan de coronacrisis. Het ziekteverzuim was in zeventien jaar niet zo hoog als in 2020. “Organiseer individuele aandacht voor werknemers en wees er op tijd bij om langdurend verzuim te voorkomen.” Dat was eind vorig jaar het advies van ArboNed en HumanCapitalCare aan werkgevers, gebaseerd op een analyse van hun data (van ruim 1 miljoen werknemers) van juli 2019 t/m juni 2020. Ook het aantal psychische klachten blijft hoog en dat is reden tot zorg, want de verzuimpiek wordt hierin pas verwacht nadat de crisis min of meer voorbij is. Alertheid is dus geboden. En misschien wel meer dan dat.

Solide casemanagement: onontbeerlijk

Een werknemer met een burn-out is zo’n 290 dagen uit de running dat kost de werkgever per dag gemiddeld € 250,-. Rekent u mee? Individuele aandacht voor uw mensen helpt om signalen in een vroeg stadium te herkennen en tijdig te hulp te kunnen schieten. Kortom: juist in deze periode is goed casemanagement rond inzetbaarheid en verzuim onontbeerlijk. En hoewel de gevolgen van de coronacrisis momenteel ongetwijfeld vrijwel alle aandacht opslokken, is het belangrijk om uw blik ook al iets verder te richten.

Hybride werken: het nieuwe normaal?

De coronamaatregelen hebben de manier waarop we werken veranderd en ‘hybride’ werken zal – waar dat mogelijk is – het nieuwe normaal worden. Deels thuis en digitaal, deels offline en op kantoor. Want werken is toch ook voor een groot deel een sociale aangelegenheid. Hoe ziet die wereld van morgen eruit? En hoe vult u die als werkgever in? Hoe zorgt u straks voor tevreden, inzetbare en gezonde medewerkers? Hoe komt u samen bewust en gerust vooruit? Nu is de tijd om voor te sorteren op het post-corona tijdperk. Want er valt ook iets te kiezen.

Het Pensioenakkoord: keuzes, keuzes

Het kabinet heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. De veranderingen raken vrijwel iedereen en betekenen dat alle pensioenovereenkomsten veranderen. De rode draad hierin is toch wel: meer verantwoordelijkheid komt te liggen bij de medewerkers. Van de invulling van de beschikbare premieregeling tot de afspraken over uitkering van het ‘bedrag ineens’; zowel voor werkgever als werknemer neemt in bijna alle gevallen de keuzevrijheid toe. En daarmee kunnen beiden hun voordeel doen. Een gezonde balans tussen werk en privé, zorgt voor inzetbare en tevreden medewerkers.

Strategische personeelsplanning: een nieuwe balans

Benut het Pensioenakkoord om pensioen, zorg en inkomen optimaal in lijn te brengen met uw organisatiedoelen en waarden. Als een kans om richting en inhoud te geven aan uw missie en uw visie. Dat gaat veel verder dan grip op verzuim. Dat gaat over solide strategische personeelsplanning en -strategie om te komen tot de wendbare en weerbare organisatie die de huidige tijd vraagt. Over het vinden van een nieuwe balans. Niet alleen voor u, ook voor uw mensen. Een nieuwe balans tussen werk en privé. Tussen thuis en kantoor. Maar door het Pensioenakkoord ook: tussen nu en later. Tussen inkomen en vermogen. Een medewerker die financieel fit en vitaal is dankzij financieel inzicht en de juiste keuzes presteert beter, is gelukkiger en valt minder vaak uit.

Financieel Fit en Vitaal: krachtig en praktisch

De financiële factor is een vaak onderbelichte kant van duurzame inzetbaarheid. Wendbaar, weerbaar en zelfverzekerd zijn vereist helder inzicht in veranderingen rond werken, anders werken, minder werken of (gedwongen of vrijwillig) stoppen met werken. Met een slimme mix van online tools en financiële planning- en adviesgesprekken helpen we medewerkers grip krijgen op hun financiën. Ze leren hoe ze geld dienend maken aan hoe ze hun werk en leven het liefst inrichten. Dat geeft financiële rust, leidt tot een betere balans tussen werk en privé, meer werkplezier en minder verzuim.

Het Financieel Fit & Vitaal programma is een krachtig en praktisch instrument waarmee steeds meer organisaties medewerkers in staat stellen een toekomstbestendig plan te maken rond hun werk en inkomen. En dat juist in deze tijd maximale meerwaarde biedt.

Voorsorteren op de toekomst, dus. Onze missie is ook dit jaar weer: bedrijven en werknemers helpen samen bewust en gerust vooruit te komen.

Wilt u meer weten over het Financieel Fit en Vitaal programma? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking. Wilt u liever teruggebeld worden? Laat uw gegevens achter en een van onze specialisten neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.