NOW: zo zit het met de loonsom en pensioenpremie

De uitbraak van het coronavirus heeft geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting voor werkgevers. Omdat deze regeling niet toegesneden is op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak, is deze ingetrokken. Om werkgevers financieel tegemoet te komen én dit bovendien sneller te doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling heeft de overheid de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) geïntroduceerd. Deze roept veel vragen op, bijvoorbeeld over de bepaling van de loonsom. En hoe zit het met pensioenpremies?

Hoe wordt de loonsom bepaald?

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Als werkgever vraagt u de NOW aan per loonheffingennummer. De loonsom bestaat uit het loon waarover de premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, het SV-loon. Het UWV gebruikt daarbij meestal de loonsom van januari 2020. Het loon van alle werknemers die in januari 2020 bij de aanvrager in dienst waren, telt hierin mee. Voor de berekening van de subsidie wordt rekening gehouden met maximaal € 9.538 van het loon per werknemer.

Bij de definitieve vaststelling van de subsidie, na afloop van de subsidieperiode, wordt de loonsom van januari 2020 vergeleken met de loonsom van de maanden maart 2020 tot en met mei 2020. Als de loonsom gedaald is, wordt de subsidie ook lager.

NOW en pensioen

Als onderdeel van de loonkosten worden ook pensioenpremies (zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel), premies voor de werknemersverzekeringen en (in veel gevallen) een reservering voor het uitbetalen van vakantiegeld vergoed. Om de uitwerking van de NOW beheersbaar te houden, zal er niet worden gekeken naar de daadwerkelijke kosten van uw arbeidsvoorwaardenpakket, maar zal er rekening worden gehouden met een vaste opslag van 30% op de loonsom.

Wanneer kunt u NOW aanvragen?

Heeft u in verband met de uitbraak van het coronavirus werktijdverkorting (wtv) aangevraagd voordat deze regeling werd ingetrokken? Dan wordt uw aanvraag beschouwd als aanvraag voor de NOW. U wordt hierover binnenkort door de overheid geïnformeerd.

Wilt u de NOW gaan aanvragen? Naar verwachting kunt u vanaf 6 april een verzoek indienen. Houd hiervoor de website van het UWV en de Rijksoverheid in de gaten. De regeling wordt opengesteld tot en met 31 mei 2020.

Op de website van de Rijksoverheid kunt u ook terecht voor antwoorden op veelgestelde vragen.

Heeft u vragen?

Heeft u hier vragen over? Onze experts staan voor u klaar en zijn te bereiken via telefoonnummer 010 251 12 51.