De indexatiecijfers 2023 zijn bekend. Dit betekent het voor uw klant.

De hoge inflatie is overal merkbaar. Energiekosten, arbeidskosten, grondstofprijzen en bouwkosten: alle prijzen zijn gestegen. De hoge inflatie heeft ook invloed op verzekeringen van bedrijfspanden en inventarissen. Het leidt tot een verhoging van de verzekerde bedragen (en daarmee ook van de premies). Een juiste dekking is – zelfs na indexatie – echter niet vanzelfsprekend. In dit artikel laten we u zien hoe u uw klanten kunt helpen om toch goed beschermd te blijven.

Gevolgen inflatie op verzekeringen

De hoge inflatie heeft ook zijn weerslag op de zakelijke opstalverzekering/bedrijfsgebouwverzekering en op de verzekering van bedrijfsinventaris. De verzekerde bedragen stijgen namelijk mee met de inflatie. Zo wordt voorkomen dat uw klanten onderverzekerd raken. De nieuwe verzekerde bedragen bepalen we door hier een indexatie op toe te passen. En gaan de verzekerde bedragen omhoog, dan stijgen de te betalen premies van verzekeringen navenant mee.

Nieuw: indexatie op kwartaalbasis

Normaal gesproken indexeren we de verzekerde bedragen op basis van het jaarindexcijfer. Vanaf 2023 passen wij echter het kwartaalindexcijfer toe omdat dit een meer zuivere benadering geeft van de indexering. Dat houdt in dat we polissen die tussen 1 januari en 31 maart prolongeren, indexeren op de kwartaalcijfers Q1 2023. Polissen die in Q2 prolongeren worden geïndexeerd op de kwartaalcijfers van Q2, etc. Dit geldt zowel voor de gebouwen als voor bedrijfsinventarissen en particuliere inboedels. Is er geen indexclausule opgenomen op de polis van uw klant? Dan nemen we deze per vervaldatum alsnog op.

Zo werkt de indexatie

Wij hanteren als uitgangspunt voor indexatie het taxatierapport. Is dit niet beschikbaar of is het taxatierapport voor 1 januari 2022 opgesteld, dan gebruiken we de verzekerde waarde in de polis of de meest recente opgave van de verzekerde waarde.

Is de verzekerde waarde van uw klant niet eerder geïndexeerd, dan indexeren wij deze met terugwerkende kracht alsnog vanaf 1 januari 2022. Zo verkleinen we de kans op onderverzekering. Polissen met een vervaldatum in het eerste kwartaal 2023 indexeren we als volgt:*

Is de huidige polis voorzien van de indexclausule en is er met de prolongatie van 2022 geïndexeerd met het indexcijfer van 2022? Dan wordt de opstalverzekering met 8,9% geïndexeerd en de inventarisverzekering met 12%. (indexcijfer over het eerste kwartaal 2023, vergeleken met het indexcijfer over het jaar 2022)

Is de huidige polis niet voorzien van de indexclausule en niet geïndexeerd? Dan wordt de opstalverzekering met 12,3% geïndexeerd en de inventarisverzekering met 16%. (index Q1 2023 vergeleken met het indexcijfer Q1 2022)

*We gebruiken hiervoor de kwartaalcijfers van Troostwijk

Is de indexatie voldoende voor uw klant?

De indexatie helpt, maar zal niet voor al uw klanten voldoende zijn. Als er eerder niet geïndexeerd is, blijft de kans reëel dat uw klant te laag verzekerd is – zelfs met een indexering met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022. Dit geldt overigens ook voor particulieren. Gelukkig kunt u uw klanten een oplossing bieden: adviseer hen om zowel de opstal als de inventaris te laten taxeren. Met een taxatierapport krijgen uw klanten een goede uitkering in geval van schade. Juist nu de prijzen zo hard stijgen, is die zekerheid een prettig idee. Kijk ook samen met uw klant kritisch naar de huidige verzekerde bedragen: kloppen die nog? Dat is in het belang van uw klant, maar ook in uw eigen belang. Door ervoor te zorgen dat de verzekeringen uw klanten de juiste dekking bieden, voldoet u aan uw zorgplicht en voorkomt u aansprakelijkheidstellingen.

Handige checklist voor het gesprek met uw klant

Al met al vormt de huidige situatie een goede aanleiding om in gesprek te gaan met uw klanten. Door mee te denken met deze ondernemers laat u meteen ook uw toegevoegde waarde als adviseur en sparringpartner zien. Om het u makkelijk te maken, hebben we een checklist voor u opgesteld voor dit gesprek:

  • Leg aan uw klant uit wat de gevolgen zijn van de hoge inflatie voor de verzekeringen rond gebouwen en inventaris.
  • Adviseer uw klant om zowel de opstal als de inventaris te laten taxeren. Dit beschermt tegen onderverzekering.
  • Bespreek of de verzekerde waarden van gebouw(en) en inventaris nog actueel zijn. Vergeet ook de (goederen)voorraad niet: door de inflatie stijgt de waarde van de opgeslagen goederen. Check of deze waarde nog gelijk is aan de waarde van de verzekerde bedragen.
  • Wijs uw klant erop dat de termijnen van de bedrijfsschade in de regel langer geworden zijn. Aannemers zijn schaars en de levertijden van bouwmaterialen zijn langer dan anders. Omdat de hersteltermijn van een schade hierdoor langer wordt, zien wij in de praktijk dat een uitkeringstermijn van 52 weken vaak niet meer voldoende is. Controleer daarom wat de uitkeringstermijn is en of deze aangepast moet worden.

Informeer ons over de uitkomst

Blijkt uit het gesprek dat er veranderingen nodig zijn in de verzekerde waarden of de uitkeringstermijn? Laat het ons dan vooral weten. Dan zorgen wij ervoor dat de juiste aanpassingen gemaakt worden. Zo blijven uw klanten goed beschermd!

Heeft u vragen over de indexatiecijfers?

Bel dan gerust met één van onze specialisten via telefoonnummer 010 251 12 51 of uw accountmanager. Zij helpen u graag.