6 tips voor het verkleinen van risico’s bij brandgevaarlijke werkzaamheden

De laatste jaren zien wij een verdere verharding van de verzekeringsmarkt optreden. In een reeks van korte artikelen nemen we u mee in de denkwereld van verzekeraars en hoe u de situatie zelf positief kunt beïnvloeden om zo uw risico’s goed verzekerbaar te houden. In dit tweede artikel in onze reeks gaan we in op de risico’s van brandgevaarlijke werkzaamheden en geven we tips om de kans op een brand als gevolg van deze werkzaamheden te verminderen.

Brandgevaarlijke werkzaamheden: een serieus risico

Brandgevaarlijke werkzaamheden: u staat er wellicht niet vaak bij stil. Toch vinden die werkzaamheden vaker plaats dan u denkt. Reparaties of onderhoud aan uw dak, aanpassingen aan uw kantoor, bedrijfshal of machinepark vanwege groei, innovatie of nieuwe inzichten: het kan vragen om technieken als branden, lassen, vlamsnijden, solderen en slijpen. Hierbij worden vuur- of vonkvormende gereedschappen gebruikt en dus zijn het brandgevaarlijke werkzaamheden. Dat maakt dat deze werkzaamheden een risico met zich meebrengen voor uw bedrijfscontinuïteit: een vonkje dat in een stofnest terecht komt, kan zomaar het begin zijn van een uitslaande brand. Brandgevaarlijke werkzaamheden staan zelfs in de top 5 van oorzaken van brand bij bedrijven.

Formulier brandgevaarlijke werkzaamheden

Specialisten in brandpreventie hebben het motto dat iedere brand in principe te blussen is met een kopje water, als je er maar op tijd bij bent. Door te voldoen aan een aantal preventiemaatregelen kiest u bewust voor de veiligheid van uw bedrijf en zet u goede stappen in het verbeteren van uw risicoprofiel. Een belangrijk onderdeel hiervan is het invullen van het ‘formulier brandgevaarlijke werkzaamheden’. Op dit formulier maakt u kenbaar welke preventieve maatregelen u neemt. Huurt u een externe partij in voor de reparatie van uw dak of de aanpassing van uw stellingen of machinepark, dan dient u dit formulier samen met de uitvoerder in te vullen en te ondertekenen. Daarmee verplichten deze partij zich om zich te houden aan de preventiemaatregelen. Dit geeft u extra zekerheid. Want ook al heeft de dakdekker of machinebouwer die u inschakelt ongetwijfeld het beste voor met uw bedrijf, uiteindelijk is er maar één ultieme belanghebbende bij de veiligheid en continuïteit van uw bedrijf en dat bent uzelf. Goed om te weten: de regels zoals vermeld op het formulier gelden ook als u de werkzaamheden zelf uitvoert.

Onze tips voor het verkleinen van risico’s bij brandgevaarlijke werkzaamheden

Behalve het zorgvuldig invullen van het formulier, kunt u natuurlijk nog veel meer doen. Daarvoor geven we u graag de volgende tips:

  • Beschouw álle werkzaamheden met vuur- of vonkvormend gereedschap als gevaarlijk. Koud vuur bestaat niet. Maak uitvoerders bekend met uw procedures, door het hanteren van het formulier brandgevaarlijke werkzaamheden. Denk niet dat een bedrijf dat gewend is brandgevaarlijk werk te doen automatisch de meest veilige werkwijze hanteert. Maak duidelijk dat het financiële risico van een brand niet slechts uw financiële risico is. Het resultaat is een vergroot risicobewustzijn bij interne en externe partijen.
  • Denk zelf na over hetgeen u verwacht van uitvoerders en uw werknemers, als brandgevaarlijk werk wordt uitgevoerd.
  • ‘Heetwerkprocedures’ zijn er om gevolgd te worden. Sla geen stappen over, want ze zijn niet voor niks aan de procedure toevertrouwd.
  • Geef aan waar u brandrisico’s ziet. Bijvoorbeeld: het losmaken van een vastgeklonken stelling gaat mogelijk gepaard met vlamsnijden. Verwijder dan alle brandbare stoffen in de omgeving, omdat hete vonken het nabij opgeslagen brandbaar materiaal kunnen ontvlammen.
  • Vertrouwen is goed, maar controle is beter. Controleer tijdens en ná het werk of de door u ingeschakelde uitvoerders, dan wel uw medewerkers, zich conformeren aan uw procedures en gewenste preventieve maatregelen. Ziet u onregelmatigheden, dan wijst u daar op. In het ergste geval stopt u het werk!
  • Controleer altijd de aanwezigheid van goedgekeurde en jaarlijkse gekeurde brandblussers en/of vlamdekens.

Uw brandverzekering en brandgevaarlijke werkzaamheden

Verzekeraars willen graag van u weten wat u doet om de aanwezige risico’s te verkleinen. Want: hoe lager het risico, hoe beter ze u willen verzekeren. Het ingevulde formulier brandgevaarlijke werkzaamheden, met daarin de preventieve maatregelen die genomen zijn, maakt daar onderdeel van uit. Mocht er toch een brand ontstaan door brandgevaarlijk werk, dan is het de taak van de verzekeraar om aan te tonen dat een gebrek aan preventieve maatregelen heeft geleid tot de brandschade. Afhankelijk van de inhoud van uw verzekering heeft u mogelijk wel een dekking op uw brandverzekering, al geldt hiervoor meestal wel een hoog eigen risico. Dit eigen risico is afhankelijk van het soort risico.

Kies voor continuïteit

Eén op de drie bedrijven overleeft een forse calamiteit, zoals een verwoestende brand, niet. Dat is voor veel ondernemers reden om serieus aandacht te besteden aan het reduceren van de kans op brand. Niemand ziet immers graag zijn (levens)werk in rook opgaan. Daarnaast draagt een geïmplementeerde procedure voor brandgevaarlijke werkzaamheden bij aan een gunstiger brandrisicoprofiel bij brandverzekeraars. Klik hier voor het formulier dat u kunt gebruiken. Kortom, met aandacht voor preventie bij brandgevaarlijke werkzaamheden kiest u bewust voor de continuïteit van uw bedrijf.