De gouden tip bij pensioencommunicatie

De grootste pensioenoperatie ooit in Nederland is begonnen. Het stelsel voor de duurste secundaire arbeidsvoorwaarde gaat behoorlijk op de schop. Werkgevers hebben tot 2028 om hun pensioenregelingen aan te passen. Wat moet je als werkgever en HR afdeling weten? En hoe communiceer je effectief naar werknemers?

Het uitgangspunt in het nieuwe pensioenstelsel is niet hoeveel pensioen er is opgebouwd, maar hoeveel pensioenpremie voor de medewerker is ingelegd; de ‘beschikbare premieregeling’. Er wordt ook niet langer meer een pensioenresultaat gegarandeerd. Kortom: de onzekerheid voor de deelnemer neemt toe. In het nieuwe stelsel legt elke medewerker straks een vast percentage aan pensioenpremie in. Nu is dat nog leeftijdsgebonden. Door de wijziging naar een vast percentage is de impact afhankelijk van in welke leeftijdscategorie je zit. Er zal hoe dan ook veel onzekerheid zijn omdat het pensioenresultaat niet meer kan worden gegarandeerd. Onzekerheid leidt tot spanning. En dat heeft ook zijn weerslag op de werkvloer.

Goed werkgeverschap

Laat je als werkgever goed en objectief informeren over de gevolgen van de nieuwe pensioenregeling. Hoe je de nieuwe wet toepast is vaak maatwerk. Want in sommige gevallen (bijvoorbeeld als je aangesloten bent bij een bedrijfstakpensioenfonds) heb je er zelf helemaal niet zoveel over te zeggen. Ook belangrijk: wat versta je onder goed werkgeverschap? Pensioen hoort daar als waardevolle (en dure) arbeidsvoorwaarde in onze ogen gewoon bij. Dus ook het betrekken van en communiceren met je medewerkers over de nieuwe regeling.

Driestappenplan WTP

Het inkomen voor nu en later goed regelen wordt een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor werkgever en medewerker. En ieders persoonlijke situatie, wensen en doelen zijn anders. Daarom moeten naast collectieve keuzes ook individuele keuzes gemaakt worden.

Met het Driestappenplan WTP helpen wij werkgevers en hun medewerkers met de juiste keuzes en oplossingen. Zodat iedereen, collectief en individueel, bewust en gerust vooruit kan onder het nieuwe pensioenstelsel.

Effectieve pensioencommunicatie

Bij Ecclesia Risk & Benefits hebben we al decennia ervaring met pensioenadvies en -communicatie. In al die jaren hebben we heel veel gehoord, gezien en meegemaakt. En geleerd dat bijna geen situatie gelijk is. Het is altijd maatwerk. Wat we wél weten is dat pensioencommunicatie het meeste effect heeft als ook dat maatwerk is. Dat betekent: ga er gericht mee aan de slag. Spits je toe op de life events van werknemers.

De gouden tip in pensioencommunicatie: spreek iedereen aan op zijn eigen levensfase.

Jongere werknemers

Voor de meeste jongere werknemers is pensioen een ver-van-mijn-bed show. Toch zijn er zaken die ook voor mensen tussen de 25 en de 35 belangrijk zijn om te regelen. Zoals wat er met hun pensioen gebeurt bij overlijden of arbeidsongeschiktheid. Een jongere kun je ook informeren over het deel van het salaris dat in de pensioenpot wordt gestort en wat dat naar verwachting oplevert. Zo kun je iemand triggeren om er bewust mee bezig te zijn en de mogelijkheid bieden om al vroeg actie te ondernemen. Inzicht in pensioen en alles wat erbij komt kijken geeft financieel overzicht en inzicht. En hoe jonger je bent, hoe langer je de tijd hebt om je pensioen aan te vullen met sparen, beleggen of een lijfrente.

Tussen de vijfendertig en de vijftig

Voor werknemers tussen de 35 en 50 jaar lijkt pensioen nog heel ver weg, maar komt het toch al snel dichterbij. Het wordt belangrijker om te weten wat je straks kunt besteden en hoe je daar nu nog invloed op kunt uitoefenen. Wil je langer doorwerken of juiste eerder stoppen? Welk financiële plaatje hoort daarbij? Ook voor deze groep geldt: inzicht in je pensioen en alles wat erbij komt kijken geeft financieel inzicht. En je kunt op tijd in actie komen om je pensioen aan te vullen. Dat geeft een gevoel van financieel welzijn.

Boven de vijftig

Werknemers boven de vijftig denken vaak dat ze niet veel meer kunnen doen aan de (hoogte van) hun pensioen. Maar juist voor hen is pensioeninzicht waardevol. Ten eerste geeft het concreet inzicht in het netto pensioeninkomen. Daarnaast zul je -juist als je vlak voor je pensionering zit- een aantal belangrijke keuzes moeten maken. Denk aan hoog-laag pensioen, een deel van het pensioen ineens ontvangen, een vast of variabel pensioen en uitruil van het ouderdomspensioen of partnerpensioen. Allemaal zaken die werknemers in een persoonlijk Pensioen Inzicht Gesprek met een adviseur kunnen bespreken. En als je nog tien tot vijftien jaar te gaan hebt voor je pensioendatum, valt er financieel best nog veel op te bouwen tot je 68e.

Andere life events om te gebruiken als aanleiding voor pensioencommunicatie zijn bijvoorbeeld uitdiensttreden, scheiden, samenwonen, trouwen en kinderen krijgen.

Persoonlijk pensioen inzicht draagt bij aan welzijn

Veranderingen geven onzekerheid. En als werkgever wil je je mensen zekerheid bieden, zoveel mogelijk in elk geval. Je wilt werknemers goed, persoonlijk informeren en ze de kans geven op tijd in actie te komen als dat nodig is. Een Pensioen Inzicht Gesprek met een financieel adviseur helpt bij de belangrijke keuzes, geeft financiële rust en een gevoel van financieel welzijn.

Ecclesia Risk & Benefits kan je niet alleen helpen bij de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel, maar ook met effectieve pensioencommunicatie voor medewerkers.