Samen bewust en gerust vooruit

De pensioenregeling voor Rijn- en Binnenvaart stopt per 1 januari 2025

TIJD DUS OM IN ACTIE TE KOMEN!

De pensioenregeling voor de sector wordt nu uitgevoerd door Bedrijfspensioenfonds (Bpf) voor de Rijn- en Binnenvaart. De pensioenopbouw voor uw werknemers bij het bedrijfspensioenfonds stopt per 1 januari 2025. Houdt er rekening mee dat u een pensioentoezegging heeft gedaan aan uw werknemers. U moet deze toezegging per 1 januari 2025 ondergebracht hebben bij een andere pensioenuitvoerder.

Kom dus nu in actie!

Gezien de complexiteit is het van belang dat u tijdig actie onderneemt. Het pensioenfonds beëindigt de uitvoering van de pensioenregeling. De pensioenafspraken tussen werkgever en werknemer eindigen niet automatisch. Alle werkgevers moeten in overleg met de werknemers een nieuwe pensioenregeling opzetten per 1 januari 2025. De werknemers dienen in te stemmen met deze wijzigingen. Mocht er een ondernemingsraad zijn, dan is een schriftelijk akkoord van hen ook verplicht.

Het opzetten van een pensioenregeling kost tijd. Wij adviseren u dan ook om zo snel mogelijk met een adviseur in gesprek te gaan.

Waarom een andere regeling?

Alle mensen werkzaam in de Rijn- en Binnenvaart bouwen verplicht pensioen op bij pensioenfonds Rijn en Binnenvaart. De overheid kan de verplichting om pensioen op te bouwen alleen eisen als hiervoor voldoende draagvlak is in de branche. Dit draagvlak werd getoetst door te kijken naar het aantal werkgevers dat is aangesloten bij de werkgeversorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland.

De uitkomst van de toets is dat veel minder dan de helft van de werkgevers is aangesloten, waardoor de verplichtstelling vervalt. Per 1 januari 2025 stopt de verplichte pensioenopbouw bij het pensioenfonds. Voor de werknemers moet een nieuwe pensioenregeling ontworpen worden.

En nu?

Het pensioenfonds beëindigt de uitvoering van de pensioenregeling per 1 januari 2025. De pensioenafspraken tussen werkgever en werknemer eindigen niet. Alle werkgevers moeten in overleg met de werknemers een nieuwe pensioenregeling opzetten per 1 januari 2025. De werknemers dienen in te stemmen met deze wijzigingen. Mocht er een ondernemingsraad zijn, dan is een schriftelijk akkoord van hen ook verplicht. Het opzetten van een nieuwe regeling kost tijd. Het is belangrijk om uw werknemers een passend alternatief aan te bieden.

Waarom samen met Ecclesia?

Ecclesia is adviseur en zakelijk dienstverlener in arbeidsvoorwaarden, verzekeren en risicomanagement. Als registermakelaar in assurantiën behoren wij tot de top van de markt. Ecclesia is één van de grootste verzekeringsmakelaars in de Rijn- en Binnenvaart. Met onze Rotterdamse roots, 200 medewerkers in Nederland en 2.500 specialisten wereldwijd, helpen wij onze relaties de juiste keuzes te maken om bewust en gerust vooruit te komen. Naast de bekende verzekeringen voor Casco en P&I begeleid Ecclesia werkgevers en werknemers ook met allerlei (verzekerbare) arbeidsvoorwaarden en pensioenregelingen.

Ecclesia kan voor elk bedrijf in de Rijn- en Binnenvaart een pensioenregeling ontwerpen naar de wensen van de werkgever. Bij Ecclesia krijg je:

 • gebaseerd op de wensen en behoeften van u als werkgever; 
 • een uitwerking verschillende mogelijkheden; 
 • een benchmarkonderzoek; 
 • een regeling die voldoet aan nieuwe wetgeving; 
 • op basis van vaste advies fee. 
 • Collectief benchmarkonderzoek sector; 
 • Collectief voordeel en dus lagere kosten voor werkgever en werknemer.  
 • Heldere communicatie werkgever en werknemers; 
 • (Collectieve) presentaties; 
 • Gepersonaliseerde instemmingsverklaringen; 
 • Individuele begeleiding van uw werknemers in één op één gesprekken.  
 • Persoonlijke relatiebeheerder; 
 • Controle administratie pensioenuitvoerder; 
 • Helpdesk voor werknemers; 
 • Memo voor nieuwe werknemers; 
 • Beheerdienstverlening op basis van bedrag per deelnemer per jaar.

Meer weten?

 • Hoe informeer ik mijn werknemers?
 • Wanneer moeten we hiermee beginnen?
 • Wat zie ik over het hoofd?

Wij beantwoorden deze vragen graag voor u!

Of neem contact op via onderstaand formulier

Bent u eigenaar of Directeur Groot Aandeelhouder (DGA)?

Voor u als eigenaar of DGA verandert er niets. U had al geen pensioenregeling van de Rijn- en Binnenvaart, omdat u als eigenaar zelf uw pensioen moet regelen.

Nu u toch bezig bent met het regelen van de pensioenen van uw medewerkers, dan is het een goed moment om ook over uw eigen pensioen na te denken. Wij helpen u daarmee graag vooruit.