Samen bewust en gerust vooruit

De pensioenregeling voor Rijn- en Binnenvaart stopt in 2025

Dit biedt voor uw onderneming en werknemers een mooie kans.

Nederland kent géén algehele pensioenplicht. In bepaalde sectoren zijn werkgevers verplicht om pensioen op te bouwen bij een aangewezen pensioenfonds. Voor de Rijn- en Binnenvaart is dit het Bedrijfspensioenfonds (Bpf) Rijn- en Binnenvaart. Deze verplichting stopt per 1 januari 2025.

Kom op tijd in actie!

De pensioenregeling kan niet zomaar worden stopgezet. De toezegging van de werkgever aan de werknemers blijft in principe van kracht. Gezien de complexiteit is het van belang dat u dit onderwerp tijdig agendeert. Het is belangrijk om uw werknemers een passend en/of beter alternatief aan te bieden. Breng uw werknemers hiervan van tevoren juist en volledig op de hoogte. Bedenk goed wat u belangrijk vindt en informeer ook naar de behoefte(n) van uw werknemers.

Het opzetten van een pensioenregeling kost tijd. Wij adviseren u dan ook om al in 2023 met een adviseur in gesprek te gaan.

Pensioenregeling Rijn- en Binnenvaart stopt per 2025. Ecclesia helpt u bewust en gerust vooruit.

Alle mensen werkzaam in de Rijn- en Binnenvaart bouwen verplicht pensioen op bij pensioenfonds Rijn en Binnenvaart. Per 1 januari 2025 stopt deze verplichte pensioenopbouw bij het pensioenfonds. Voor de werknemers moet een nieuwe pensioenregeling ontworpen worden.

De overheid kan de verplichting om pensioen op te bouwen alleen eisen als hiervoor voldoende draagvlak is in de branche. Dit draagvlak werd getoetst door te kijken naar het aantal werkgevers dat is aangesloten bij de werkgeversorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland. De uitkomst van de toets is dat veel minder dan de helft van de werkgevers is aangesloten, waardoor de verplichtstelling vervalt.

Het pensioenfonds beëindigt de uitvoering van de pensioenregeling. De pensioenafspraken tussen werkgever en werknemer eindigen niet automatisch. Alle werkgevers moeten in overleg met de werknemers een nieuwe pensioenregeling opzetten per 1 januari 2025. De werknemers dienen in te stemmen met deze wijzigingen. Mocht er een ondernemingsraad zijn, dan is een schriftelijk akkoord van hen ook verplicht.

Ecclesia is adviseur en zakelijk dienstverlener in risicomanagement, arbeidsvoorwaarden en verzekeren. Als registermakelaar in assurantiën behoren wij tot de top van de markt. Ecclesia is één van de grootste verzekeringsmakelaars in de Rijn- en Binnenvaart. Met onze Rotterdamse roots, 200 medewerkers in Nederland en 2.500 specialisten wereldwijd, helpen wij onze relaties de juiste keuzes te maken om bewust en gerust vooruit te komen. Naast de bekende verzekeringen voor Casco en P&I begeleid Ecclesia werkgevers en werknemers ook met allerlei (verzekerbare) arbeidsvoorwaarden en pensioenregelingen. Ecclesia kan voor elk bedrijf in de Rijn- en Binnenvaart een pensioenregeling ontwerpen naar de wensen van de werkgever. Je kunt hiervoor contact opnemen via email binnenvaart@ecclesia.nl of per telefoon met Jeroen Vervloed of Joep Trienekens.

Download de gratis infosheet.

Meer weten?

Wij beantwoorden deze vragen graag voor u!

Download de gratis infosheet en abonneer u op onze speciale nieuwsbrief over dit onderwerp.