Grip op verzuim, ziekte en arbeidsongeschiktheid

Preventis adviseert en ondersteunt

Van mkb tot multinational; vroeg of laat krijgt iedere werkgever te maken met de gevolgen van verzuim, langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. Vaak voelt het alsof u hier weinig grip op heeft. Maar u kunt de regie in eigen hand nemen. Sterker nog: met de juiste keuzes gaat u er financieel op vooruit én blijven uw medewerkers tevreden en inzetbaar. Optimaal inzetbare mensen en maximale grip op de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid, dat is het doel.

Ecclesia ondersteunt werkgevers hierin met een Consultant Sociale Zekerheid en/of casemanagement. Zodat u bewust en gerust vooruit kunt, zonder zorgen over de (financiële) verplichtingen die de sociale zekerheid met zich meebrengt.

Consultant Sociale Zekerheid

Constante aandacht voor de vitaliteit en het welzijn van uw medewerkers is een investering in de weerbaarheid van uw mensen én de organisatie. Het verzuim daalt, werkplezier en productiviteit gaan omhoog. Wij helpen u de regie te nemen over verzuim en arbeidsongeschiktheid. Door zowel het juridische-financiële kader als goed werkgeverschap mee te nemen in onze adviezen, helpen we om de WGA-instroom te beheersen en de financiële gevolgen van verzuim te beperken. Een Consultant Sociale Zekerheid kan u adviseren over en ondersteunen bij:

 • Preventie, verzuim en arbeidsongeschiktheid
 • Kritische blik op verzuimdossiers dossiers / Dossierreparaties
 • Arbeidsdeskundige analyse en advisering
 • Financiële inzichten en planning bij verzuim en arbeidsongeschiktheid
 • Casemanagement Verzuim
 • WIA Casemanagement
 • Helpdesk Verzuim en WGA
 • Register Casemanager of Arbeidsdeskundige op locatie
 • WGA/ZW – ERD analyse en advisering
 • Loonregres bij arbeidsongeschiktheid door een ongeval

Visie, regie en grip

Ziekteverzuim is complex. Emotie, ingewikkelde wetgeving en uiteenlopende belangen vormen een explosieve cocktail. Daarom is het in de meeste verzuimsituaties niet realistisch om van werkgevers te verwachten dat ze dit met een advies van de bedrijfsarts ‘wel even’ in orde maken. Zaken, die kunnen leiden tot enorme kostenposten, zijn:

 • loondoorbetaling bij ziekte;
 • WGA-uitkeringen;
 • een verhoogde verzekeringspremie;
 • een doorlopende arbeidsovereenkomst;
 • een sanctie of claim.

De Consultant sociale zekerheid ontwikkelt samen met u een visie op verzuim die bij uw organisatie past, neemt de regie over de uitvoering en helpt u zo grip te krijgen en te houden over verzuim en inzetbaarheid. Een investering die altijd rendeert.

Casemanagement

Register casemanagers zijn specialisten die objectief de regie nemen en u adviseren over de te nemen stappen in een specifiek verzuimproces. Daarnaast onderzoekt de register casemanager samen met u hoe u regie op verzuim kunt vergroten en meer grip krijgt op uw verzuimkosten. De focus ligt vanaf het eerste moment op werkhervatting binnen de mogelijkheden die de medewerker nog wel heeft.

Register casemanagers weten de juiste vragen aan de bedrijfsarts te stellen en kunnen bijsturen als de bedrijfsarts geen antwoord op de vragen heeft of geeft. De inzet van casemanagement is een belangrijke stap in het verlagen van de verzuimkosten en het voorkomen van instroom in Ziektewet en WIA.

Overzicht, inzicht en rust

Daarnaast zorgen de register casemanagers in samenwerking met een financieel planner voor een financieel inzicht en een actieplan met concrete tips en aandachtspunten om u en de werknemer voor te bereiden op veranderingen waar u allebei zelf niet voor gekozen heeft.

Door gebrek aan financieel inzicht durft de werknemer vaak niet te bewegen, men overziet de gevolgen immers niet. Een financieel inzichtgesprek zorgt voor bewustwording en beweging, daarnaast leidt het bij de werknemer tot inzicht en rust.

Casemanagement WIA

Als werkgever heeft u ook mogelijkheden om uw (bestaande) instroom in de WIA te beïnvloeden. U draagt immers de kosten van elke werknemer die langdurig uitvalt. Als werkgever bent u verplicht zelf het voortouw te nemen in het begeleiden van werknemers die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Doet u dat goed, dan beperkt u de WGA-uitkeringen en verhoogt u de inzetbaarheid van uw medewerkers. Op lange termijn dalen zo de kosten van arbeidsongeschiktheid, waaronder de premie van uw werkhervattingskas (WHK).

Casemanagement: een vak apart

Casemanagement is complex en echt een vak apart. Het takenpakket van een (WIA)-casemanager bestaat onder andere uit:

 • Adviseren bij risicodossiers over schadelastbeheersing, beperken van kosten en benutten van (financiële) mogelijkheden;
 • Onderzoek naar mogelijkheden voor cofinanciering bij (alle) private verzekeraars en onderhandelt over meebetalen aan interventies;
 • Signaleren van arbeidsvoorwaardelijke gevolgen en risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid;
 • Inhoudelijke beoordeling alle WIA-beschikkingen;
 • Inspelen op WIA-risico’s door overzicht, inzicht, zorgvuldige administratieve afhandeling en inhoudelijke opvolging.

Wat levert casemanagement op?

 • Verlaging van ziekteverzuim;
 • Verhoging productiviteit;
 • Voldoen aan de Wet verbetering Poortwachter;
 • Besparing verzuimkosten;
 • Besparing WIA kosten (WHK);
 • Beperking instroom ZW;
 • Beperking instroom WIA;
 • Advies over geldstromen Sociale Zekerheid;
 • Alle kennis omtrent verzuim in huis.

Meer weten?

Casemanagement is voor veel werkgevers niet iets wat iemand ‘er even bij doet’. Een register casemanager moet voldoende tijd hebben om zijn taak goed uit te voeren. Wilt u verantwoorde beslissingen nemen in het proces rond verzuim en arbeidsongeschiktheid? Neem contact op met een van onze ervaren register casemanagers via 010 251 12 51. Zij helpen u graag.

Heeft u nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag vooruit.

Brigitte Bouwman – Mangelaars (RCMC)

Consultant Sociale Zekerheid

06 27 00 05 24

Peter de Kort (RCCM, RCMC, SRA)

Sr. Consultant Sociale Zekerheid

06 25 43 13 10

Of vul onderstaand formulier in, dan nemen wij contact met u op.

Naam