Kostbaar horloge in reparatie? Check eerst even dit!

Bepaalde typen van horlogemerken als Rolex en Patek Philippe zijn bijzonder gewild. Hierdoor zijn deze horloges op de markt soms tot wel 4 keer de winkelprijs waard. Dat heeft consequenties voor u als u zo’n horloge aanneemt voor een servicebeurt of reparatie. Want wat als er tijdens het transport of bij de reparatie schade ontstaat aan zo’n waardevol horloge?

Koop je een auto, dan daalt deze al in waarde op het moment dat je de showroom uitrijdt. Hoe anders is dat bij horloges als bijvoorbeeld de Nautilus van Patek Philippe. Die stijgt na aanschaf direct tot wel 4 keer in waarde. Hetzelfde geldt voor bepaalde typen Rolex. Een klassiek voorbeeld van de economische wet van vraag en aanbod: schaarste maakt kostbaar.

Een dure kwestie

Krijgt u zo’n horloge ter reparatie aangeboden, dan vertrouwt uw klant u een waardevol sieraad toe. Stel dat u dit horloge vervolgens doorstuurt naar de reparateur en tijdens het transport of bij de reparatie verdwijnt het horloge door inbraak of overval. Dan zal uw klant u daarvoor aansprakelijk stellen. Bij de reparateur of het atelier kunt u geen verhaal halen, want zij hebben in hun algemene voorwaarden bepaald dat de aansprakelijkheid bij de juwelier ligt. Zij verwijzen naar de verzekering van de juwelier. Dan is het de vraag of uw polis voldoende dekking biedt om een vergelijkbaar horloge terug te kopen bij zogenaamde horloge handelaren.

Eerst even controleren

Daarom is enige voorzichtigheid geboden als u een dergelijk horloge ter reparatie aangeboden krijgt.  U doet er goed aan om uw klant te vragen of deze een kostbaarhedenverzekering heeft. Zo ja, controleer dan ook of de verzekerde som voldoende is voor het betreffende horloge en overeenkomt met de huidige marktwaarde. Als dat het geval is, dan is de eventuele schade die ontstaat aan het horloge gedekt. Is uw klant niet of niet voldoende verzekerd, dan kunt u zich bijverzekeren voor dit risico. Omdat u deze kosten zult willen doorbelasten aan uw klant, wordt de reparatie of servicebeurt wel duurder. Een andere optie is dat u de reparatie of servicebeurt niet aanneemt en uw klant doorverwijst naar de dealer van het betreffende horloge.

Twijfelt u over wat in uw geval wijsheid is? Neem dan gerust contact met ons op.