Kans op schade door klimaatverandering neemt toe. Lees onze tips hoe u dit kunt voorkomen.

Ons klimaat verandert in een steeds sneller tempo en dat roept vragen op. Ook binnen Ecclesia krijgen onze specialisten steeds vaker de vraag van klanten op welke manieren zij zich (beter) kunnen voorbereiden op risico’s die ontstaan door het veranderende klimaat. Welke klimaatveranderingen zijn aan de orde? En welke voorzorgsmaatregelen kunt u nemen? In dit artikel gaat onze risicomanager in op deze vragen.

Het veranderende klimaat is een zeer actueel onderwerp waar iedereen mee te maken krijgt. Studies gerelateerd aan klimaatveranderingen wijzen allemaal in dezelfde richting: de komende jaren zullen de klimaatveranderingen toenemen en ons dagelijks leven meer beïnvloeden. Hoewel vooraf nooit voorspeld kan worden wat er in de toekomst op het gebied van klimaat zal veranderen, is er wel de mogelijkheid om vooraf op meerdere ontwikkelingen voorbereid te zijn.

Stormschade

De toename van stormen is een duidelijk en zichtbaar onderdeel van klimaatverandering. Want storm betekent chaos: rondvliegende dakpannen en afgewaaide daken zorgen voor veel schade. Zeker in de afgelopen jaren kregen we meer en meer te maken met fikse stormen, zoals de januaristorm uit 2018. Wees daarom goed voorbereid op meer – en ook hevigere stormen. Veel schade ontstaat door rondvliegend materiaal. Controleer daarom regelmatig of de zonnepanelen, dakpannen, afdaken, omheiningen en antennes nog goed vastzitten. Is dat ergens niet het geval, los het dan meteen op. Bijvoorbeeld door nieuwe dakpannen vast te maken met pannenhaken.

Stormen gaan vaak gepaard met veel regen. Kan het water niet goed weg via de dakgoot, dan ligt lekkage op de loer. Een goede afvoer van hemelwater is dus belangrijk. Maak daarom regelmatig uw dakgoten schoon. Haal viezigheid weg en controleer de dakgoten op scheurtjes. Zo voorkomt u waterschade door een storm. Controleer ook regelmatig of het dak nog aan de vereisten voldoet. Dat is essentieel om te voorkomen dat de dakbedekking loswaait. Ga tot slot na of uw stormschade daadwerkelijk gedekt is op uw brandverzekering. Stormschade en andere schade als gevolg van klimaatveranderingen zijn niet altijd standaard verzekerd.

Hevige regenval

Hevige regenval kan zorgen voor een ophoping van water op een dak. Als het water niet goed afgevoerd kan worden, kan het regenwater zorgen voor een enorme druk op uw dakconstructie waardoor het dak kan instorten. Mogelijk zijn bij veel neerslag de gebruikelijke afvoeren op uw dak niet voldoende. Een noodoverstort kan dan uitkomst bieden om het overtollige regenwater weg te laten vloeien. Vraag na bij een specialist welke afmetingen uw noodstort moet hebben.

Naast het afvoeren van overtollig regenwater bij een stortbui, is het verstandig om te weten hoe sterk uw dak is. In onze praktijk zien wij namelijk ook instortingen bij relatief jonge gebouwen, omdat de dakconstructie niet bestand is tegen het grote gewicht van het water. Door een dakconstructieberekening uit te laten voeren, bent u op de hoogte van eventuele risico’s en kunt u passende maatregelen nemen om de dakconstructie te versterken. Ga tot slot na of instorting door extreme neerslag daadwerkelijk gedekt is op uw brandverzekering. Dat is niet altijd standaard verzekerd.

Overstroming

Hoe meer we te maken krijgen met hevige regenval, hoe groter ook de kans wordt op overstromingen. U herinnert zich vast nog wel de hevige overstromingen in de zomer van 2021 in Limburg. Hoe groot de waterschade kan zijn, blijkt wel uit de totale verzekerde schade van die overstroming. Het Verbond van Verzekeraars schat die op zo’n 180 miljoen euro.

Dit kunt u zelf doen om schade door overstromingen te beperken:

  • Is uw bedrijf gevestigd in een gebied met een hoog overstromingsrisico, bescherm de doorgangen in uw bedrijf dan bijvoorbeeld met een Acquastop of met waterschotten. Dit soort oplossingen kunnen ook dienen voor de bescherming van specifieke machines.
  • Vraag aan uw makelaar of u een dekking voor overstromingsschade kunt krijgen. Wellicht dat er toch mogelijkheden zijn in uw specifieke situatie.

Hoewel dit risico alsmaar toeneemt, is er nog geen uitsluitsel over het verzekeren van deze overstromingen. Sinds 2018 hebben sommige particuliere inboedel- en opstalverzekeringen een dekking voor overstromingen van kanalen, beekjes of kleine rivieren. Echter, het falen van primaire waterkeringen is voor particulieren nog steeds niet verzekerd.  

De zakelijke verzekeringsmarkt volgt nog niet met verzekeringsoplossingen; schade door overstroming is een standaard uitsluiting in iedere zakelijke brandverzekering. De hevige overstromingen in 2021 hebben ertoe geleid dat werkgroepen met deelnemers van verzekeraars, makelaars en overheid weer in overleg zijn gegaan om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het overstromingsrisico toch te verzekeren voor iedereen.

Vragen?

Heeft u vragen over de gevolgen van klimaatveranderingen of over de voorzorgsmaatregelen die u kunt nemen? Of heeft u een andere vraag na het lezen van dit artikel? Neem dan contact op met één van onze risicomanagers via telefoonnummer 010 251 12 51. Zij helpen u graag.