Het aankomende renewal seizoen: wat kunt u verwachten?

Nog steeds hebben we in Nederland te maken met een harde verzekeringsmarkt. Ook dit jaar verwachten we daarom weer premieverhogingen, aanpassingen in de polisvoorwaarden en een strakker acceptatiebeleid. Maar we zien gelukkig ook kleine lichtpuntjes. We zetten een aantal ontwikkelingen voor u op een rij.

1. De impact van inflatie en indexatie

We kunnen er niet om heen: Nederland wordt op dit moment geconfronteerd met een hoge inflatie. Naast het effect op o.a. energiekosten, arbeidskosten, grondstofprijzen en bouwkosten heeft de inflatie ook invloed op de verzekeringen rond de bescherming van uw bedrijfspand en uw inventaris. De verzekerde bedragen stijgen namelijk mee met de inflatie. Dit gebeurt door middel van indexatie. En gaan de verzekerde bedragen omhoog? Dan stijgen de te betalen premies van verzekeringen navenant mee.

Tip! Inflatie heeft ook effect op de waarde van uw inventaris en opgeslagen goederen: die waarde stijgt namelijk ook. Check daarom (samen met uw accountmanager of adviseur) of de waarde van uw (goederen)voorraad en inventaris nog gelijk is aan de waarde van de verzekerde bedragen.

Check ook de uitkeringstermijn van uw bedrijfsschadeverzekering. Er is in bijna alle sectoren een tekort aan arbeidskrachten en is er schaarste aan grondstoffen waardoor de hersteltermijn na een schade aanzienlijk kan worden verlengd.

Andere blik van verzekeraars op het risico van uw onderneming  

Verzekeraars beoordelen de risico’s van bestaande en nieuwe klanten steeds vaker op een andere manier. Voorheen keken verzekeraars vooral naar de resultaten van bepaalde branches als geheel en verhoogden premies collectief. Nu zien we steeds meer dat verzekeraars zich focussen op de individuele risico’s van bedrijven. Verzekeraars willen graag weten wat u zélf doet om de aanwezige risico’s te verkleinen. Want: hoe lager het risico, hoe beter ze uw onderneming willen én kunnen verzekeren.

Denk hierbij aan het tijdig uitvoeren van keuringen van de elektrische installaties, het tijdig opvolgen van aanbevelingen, het plegen van onderhoud en het nemen van preventieve maatregelen. Heeft u uw zaken goed op orde en weinig schade? Dan is het beoordelen op individuele risico’s voor u een positieve ontwikkeling. U zult dan namelijk minder last hebben van premieverhoging en/of aanpassing van de voorwaarden.

2. De impact van de Oekraïne oorlog

Heeft de oorlog in Oekraïne óók impact op zakelijke verzekeringen? Het antwoord is ja. Bij deze oorlog is inmiddels geen sprake meer van een onvoorziene situatie. Het is daarom heel aannemelijk dat verzekeraars zichzelf meer gaan beschermen door clausules op te nemen die dekkingen in de regio Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne uitsluiten. Doet u zaken in deze regio? Houd u er dan rekening mee dat uw verzekeraar beperkingen en uitsluitingen gaat doorvoeren.

3. Toename van cyber-incidenten

Cybergevaren vormen de grootste zorg voor ondernemingen. En dat is geheel terecht want het  aantal cyberaanvallen neemt – mede door de oorlog in Oekraïne – flink toe. Daarom nemen cyberverzekeraars allerlei passende maatregelen. Zo zien we een strakker acceptatieproces,  verhoging van de premie en aanpassingen van de polisvoorwaarden.

Tip! Wilt u dat dit risico voor uw onderneming beheersbaar, betaalbaar én verzekerbaar blijft? Zorg dan dat uw digitale weerbaarheid op orde is. Want voorkomen is nog altijd beter dan genezen.

Proactief risicomanagement loont

Verzekeraars berekenen continu hun eigen financiële risico’s door analyses en wegingen te maken van úw risico’s. Het mooie is, dat als u weet hoe dit proces van risicoweging bij verzekeraars werkt, dat u hier invloed op kunt uitoefenen. En daarmee heeft u invloed op de verzekerbaarheid van uw onderneming en de jaarlijkse continuaties van uw verzekeringen. Dit proces van analyse en weging van risico’s is risicomanagement. Door het hele jaar door actief aan risicomanagement te doen, zorgt u ervoor dat u – ook in deze harde markt – verzekerd bent en blijft. Maar vooral beschermt u hiermee de continuïteit van uw onderneming. De accountmanagers en specialisten van Ecclesia helpen u bij het slim inzetten van uw risicomanagementbeleid.

Vragen?

Heeft u vragen over wat de nieuwe ontwikkelingen voor u gaan betekenen? Of heeft u vragen na het lezen van dit artikel? Neem dan contact op met één van onze risicomanagers via telefoonnummer 010 251 12 51. Zij helpen u graag.