Zo houdt u uw risico’s verzekerbaar in een harde markt

De laatste jaren zien wij een verdere verharding van de verzekeringsmarkt optreden. De kans is groot dat u de gevolgen van deze verharding van de verzekeringsmarkt zelf ervaren heeft bij de continuaties van uw zakelijke verzekeringen. In een reeks van korte artikelen gaan we u de komende maanden meenemen in de denkwereld van verzekeraars en hoe u de situatie zelf positief kunt beïnvloeden om zo uw risico’s goed verzekerbaar te houden.

Een harde markt

De verzekeringsmarkt heeft een cyclisch karakter: periodes van harde markten (stijgende premies, aanbiedersmarkt) en zachte markten (dalende premies, kopersmarkt) wisselen elkaar af. Sinds een aantal jaren is er in Nederland sprake van een harde markt. Dit zien we vooral terug bij de brandverzekeringen, maar ook bij andere verzekeringen zoals bestuurdersaansprakelijkheid, bedrijfsaansprakelijkheid en cyberverzekeringen. Voor een groot aantal verzekeraars is het doorvoeren van aanpassingen in portefeuilles nodig om hun continuïteit te waarborgen.

Terughoudendheid troef

Deze ‘verharding’ is het gevolg van een combinatie van het langere tijd aanbieden van lagere premies, hogere schadeclaims en tegenvallende beleggingsresultaten bij verzekeraars. Daarnaast is het aantal aanbieders van verzekeringen afgenomen. Met als gevolg verlies van capaciteit en premieverhogingen – met name voor de brandverzekeringen. De brandsector was dan ook de eerste die maatregelen diende te treffen. Ook zien we een strakker acceptatiebeleid: verzekeraars zijn terughoudender in het accepteren van risico’s binnen bepaalde branches. En we constateren terughoudendheid in branches waar we die voorheen niet zagen.

Slim risicomanagement

Verzekeraars berekenen continu hun eigen financiële risico’s door analyses en wegingen te maken van úw risico’s. Het mooie is, dat als u weet hoe dit proces van risicoweging bij verzekeraars werkt, dat u hier invloed op kunt uitoefenen. En daarmee heeft u invloed op de verzekerbaarheid van uw onderneming. Dit proces van analyse en weging van risico’s is risicomanagement. Wij helpen u om dit instrument te gebruiken om u voor te bereiden op het jaarlijkse continuatieproces rondom uw verzekeringsportefeuille, zodat u – ook in deze harde markt – verzekerd bent én blijft tegen de juiste condities.

Een quick win voor uw brandverzekering

Verzekeraars willen graag van u weten wat u doet om de aanwezige risico’s te verkleinen. Want: hoe lager het risico, hoe beter ze u willen verzekeren. Actief aan risicomanagement doen werkt dus in uw voordeel! Als we kijken naar uw brandverzekering, dan kent deze hoogstwaarschijnlijk een aantal clausules met preventiemaatregelen, zoals:

  • de clausule elektrische installatie;
  • de clausule buitenopslag;
  • de clausule brandgevaarlijke werkzaamheden.

Het is van belang dat u goede notie neemt van de inhoud en het doel van deze clausules. Het voldoen aan de preventiemaatregelen in deze clausules zien wij als een quick win en een goede start in het verbeteren van uw risicoprofiel.

Goed voorbereid op een inspectie

U heeft ongetwijfeld wel eens een bezoek gehad van een inspecteur van de brandverzekeraar. Het is belangrijk dat u aan kunt tonen dat u de aanbevelingen uit het risico-inspectierapport goed opvolgt en uitvoert. Krijgt u binnenkort zo’n inspectie? Neem dan van te voren contact met ons op. Dan leggen we u uit wat verzekeraars willen weten én hoe u de uitkomst van zo’n inspectie kunt beïnvloeden.

Het hele jaar door alert

Onze toegevoegde waarde als makelaar zit niet alleen in het goed afsluiten van verzekeringen en afwikkelen van schades, maar ook in het informeren over ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt en in het actief ondersteunen bij risicomanagement. Daarom stellen uw accountmanager en contactpersonen bij Ecclesia u gedurende het jaar de juiste vragen om u van de kennis te voorzien die u nodig heeft om te werken aan de verbetering van het risicoprofiel van uw bedrijf. Zo houden we samen uw risico’s verzekerbaar en gaan we bewust naar een goed verzekerde toekomst.

Blijf op de hoogte!

Dit was het eerste deel van een reeks van korte artikelen waarin we u de komende maanden meenemen in de denkwereld van verzekeraars en u laten zien hoe u uw bedrijfsrisico’s zelf positief kunt beïnvloeden. Wilt u niets missen? Laat hiernaast uw gegevens achter en ontvang de hele serie automatisch in uw mailbox!