(Semi) Publiek

Risicomanagement voor de publieke sector

Schouder aan schouder efficiënt en effectief uw belangrijke risico’s beheersen

De decentralisatie van overheidstaken, de samenvoeging van gemeenten en de noodzaak tot versneld digitaliseren door corona, compleet met de bijkomende cyberrisico’s, het zorgde ervoor dat het werk in de publieke sector er niet gemakkelijker op werd. En ondertussen moet vanwege begrotingstekorten de hand op de knip.

Daarom helpen wij gemeenten, provincies, scholengemeenschappen en veiligheidsregio’s slim kosten te besparen door integraal risicomanagement. Schouder aan schouder, als een sparringpartner die kan meedenken over de meest complexe vraagstukken. Waar mogelijk nemen we u bovendien werk uit handen. Te managen heeft u immers al genoeg.

Risicopreventie, het mes snijdt aan twee kanten

Al jaren begeleiden we gemeenten bij het professionaliseren van hun risicomanagement. We merken dat zij daarbij vooral focussen op scherp inkopen, terwijl met goede preventiemaatregelen op termijn vaak meer winst te behalen is.

Speciaal voor de publieke sector ontwikkelden we hiervoor de afgelopen jaren diverse diensten voor risicobeheersing. Hoeveel verschil kan dit voor u maken? Dat hebben we met een risicoanalyse snel helder en inzichtelijk. Het voordeel hiervan is dat u direct ziet op welke punten bijsturen nodig is. Bovendien zorgt dit vaak voor gunstiger verzekeringscondities in de toekomst.

“Het is bijzonder om te zien dat het tegenwoordig vaak de organisaties zelf zijn die ons bellen. Dankzij de positieve verhalen.”

Terugdringen cyberrisico’s

Met het oog op risicomanagement kijken we overigens verder dan de zo belangrijke brandverzekering. We helpen u, samen met uw vertrouwde ICT-mensen, de systemen nog beter te beschermen tegen de gevolgen van cyberrisico’s. Hiervoor werken we samen met ervaren cyberspecialisten.

Aanbestedingen met succes begeleiden

We begeleiden gemeenten, hogescholen en andere overheidsinstellingen tevens al jaren bij Europese aanbestedingen. Vanuit onze kennis en ervaring kunnen we met u sparren over een optimaal programma van eisen voor bijvoorbeeld een nieuwe brandverzekering, een wagenparkverzekering of een aansprakelijkheidsverzekering.

We zorgen er daarbij onder andere voor dat uw eisen aansluiten bij wat de markt kan bieden. Zo maken we het voor u gemakkelijk om een goede polis te genereren die tegen een marktconforme premie alle risico’s afdekt die voor u belangrijk zijn.

Eigen accountteam

Vanaf onze eerste dagen werken we voor de (semi)publieke sector. We spreken hierdoor uw taal en hebben aan een half woord genoeg. Een betrokken accountteam met een berg aan ervaring in overheidsland staat voor u paraat. De spin in het web binnen dit team is uw persoonlijke accountmanager, die bij Ecclesia alles voor u regelt. Hij trekt met uw ambtenaren op, bewaart het overzicht en kent uw situatie. Tot in detail. De kans op hiaten en doublures is zodoende beperkt.

Met specifieke vragen kunt u ook direct terecht bij een van de specialisten uit uw accountteam. Bijvoorbeeld een expert op het gebied van cyberrisico’s, brandverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen, employeebenefits of wagenparkverzekeringen. Ze combineren hun kennis met inventiviteit om meer voor u mogelijk te maken. Zo komen ze tot eerlijke en gedegen oplossingen die naadloos aansluiten bij uw wensen en behoeften.

“We checken periodiek of uw polissen nog up-to-date zijn.”

Internationale inkoopkracht

Voor veel van onze opdrachtgevers is het mooi meegenomen dat we bij Ecclesia kunnen rekenen op een sterke achterban. Wij zijn namelijk onderdeel van de Ecclesia Groep, een internationale verzekeringsmakelaar met vestigingen in 7 Europese landen. En dat heeft zo zijn voordelen. Bijvoorbeeld bij inkoop- en schadetrajecten.

De voordelen van werken met Ecclesia

  • Transparant en persoonlijk. We adviseren u zij aan zij en zorgen ervoor dat u iedereen uit uw accountteam kent.
  • We kennen uw sector. Daardoor kunnen we de juiste vertaalslag maken bij het beheersen van uw risico’s.
  • We bieden ondersteuning bij Europese aanbestedingen. We ontzorgen u van a tot z in het gehele aanbestedingstraject.
  • U blijft op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Dankzij onze presentaties, white papers en seminars voor de publieke sector.
  • We hebben een eigen schadeafdeling. Snel schakelen is dus mogelijk, net als voorschotten uitkeren als de schade gedekt blijkt.

Onze specialisten voor de sector (Semi) Publiek

Joep Naterop

Accountmanager

06 55 46 94 88

Judith Huisman

Manager Desk Accountmanagement

010 251 12 72
06 22 35 94 02

Op de hoogte blijven?

Altijd op de hoogte blijven van de risico’s in uw sector? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.