Zijn uw pensioenlasten nu nog wel betaalbaar?

De financiële gevolgen van het coronavirus zijn groot. Hoe lang deze situatie zal aanhouden is onzeker. En wat hiervan op de lange termijn de gevolgen zijn voor uw onderneming ook. De overheid biedt met de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud) een mogelijkheid om een deel van uw loonkosten vergoed te krijgen. De overige kosten van uw arbeidsvoorwaardenpakket, zoals ook uw pensioenregeling, lopen gewoon door en vallen niet onder de NOW. Pensioen is uitgesteld loon; de betaling van de premie aan uw pensioenuitvoerder is contractueel en wettelijk verplicht.

Coulance met betrekking tot de betalingsverplichting?

Pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en Stichting van de Arbeid zijn momenteel in overleg met het Verbond van Verzekeraars of er tijdelijk op een versoepelde manier met de betalingsverplichting van de pensioenpremies om kan worden gegaan. Er wordt naar een branchebrede oplossing gezocht waarbij er uitstel wordt verleend op de verschuldigdheid van de pensioenpremies, zodat de pensioenrechten van de deelnemers niet worden aangetast. De invulling van de richtlijnen om gebruik te kunnen maken van coulance bij het betalen van de pensioenpremies moet nog nader worden ingevuld.

Eenzijdig aanpassen van uw pensioenregeling

De pensioenwet biedt u als werkgever een mogelijkheid om in geval van een ‘zwaarwichtig belang’ uw pensioenregeling inhoudelijk eenzijdig tussentijds te wijzigen. U kunt dan de pensioenregeling aanpassen zonder instemming van uw Ondernemingsraad en of uw werknemers. Om van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken dient u aan vele eisen te voldoen en dit traject zal enige tijd in beslag nemen. Deze eenzijdige wijziging is geen mogelijkheid indien u verplicht bent aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. De inhoud van de pensioenregeling wordt in dat geval niet door u als werkgever bepaald maar door de sociale partners.

Heeft u vragen?

Levert de betaalbaarheid van de pensioenlasten op dit moment direct problemen voor u op? Of wilt u meer weten over het eenzijdig aanpassen van uw pensioenregeling? Onze experts staan voor u klaar en zijn te bereiken via telefoonnummer 010 251 12 51.