Home > Werkhervattingskas > Controle van de Whk beschikking 2022

Controle van de Whk beschikking 2022

Binnenkort ligt uw Whk beschikking weer in de bus. Niemand wil te veel premie betalen, daarom is het verstandig om deze beschikking goed te controleren. Maar wat houdt de Whk beschikking ook alweer in? Hieronder vertellen we u hier meer over.

Wat is de Whk beschikking?

Wanneer u in het verleden instromers heeft gehad in de Ziektewet en/of de WGA, wordt een deel van deze uitkeringslast via de Belastingdienst met u verrekend. Deze verrekening wordt bevestigd in de Beschikking Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (Whk).

Betaalt u niet teveel?

Geen werkgever wil te veel premie betalen, daarom is het verstandig de beschikking goed te controleren. Waar moet u op letten? Een aantal veel voorkomende fouten die wij bij analyses van de Whk-beschikkingen tegenkomen zijn bijvoorbeeld:

  • Werknemers die niet ziek zijn geweest of zelfs niet in dienst waren worden in rekening gebracht;
  • Uitkeringen worden in rekening gebracht terwijl er een uitsluitingsgrond van toepassing was (bijvoorbeeld no risk);
  • Er wordt een foutieve loonsom gebruikt;
  • Bij de premiebepaling is geen rekening gehouden met het eigenrisicodragerschap.

Wij helpen u graag   

Het is altijd zinvol om de Whk beschikking te controleren. Houd daarom uw post eind november/begin december goed in de gaten. Herkent u iets in de bovengenoemde voorbeelden? Dan heeft u slechts 6 weken de tijd om bij de Belastingdienst bezwaar aan te tekenen. Alleen door bezwaar te maken kunt u een correctie op de Whk verwezenlijken.

Heeft u vragen over de Whk beschikking of wilt u de beschikking door onze experts laten controleren? Neem dan contact op met een van onze collega’s via 010 251 12 51. Zij helpen u graag.

Auteur

Jeanine de Winter
Sr. Consultant Zorg & Inkomen

Telefoon: 06 22 34 53 44
E-mail: jeanine.de.winter@ecclesia.nl