Werkgevers opgelet: vaker recht op compensatie bij transitievergoeding

Werkgevers hebben voortaan ook recht op compensatie van een betaalde transitievergoeding als de verplichte termijn van loondoorbetaling bij ziekte vóór 1 juli 2015 was verstreken. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep recent bepaald.

Compensatie transitievergoeding; hoe zat het ook alweer?

Als u uw werknemer ontslaat of zijn contract niet verlengt, dan heeft deze werknemer recht op een transitievergoeding. In sommige situaties kunt u compensatie krijgen voor de betaalde vergoeding. Dit geldt bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfsbeëindiging. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid kunt u met terugwerkende kracht compensatie aanvragen voor dienstverbanden die zijn geëindigd op of na 1 juli 2015.

Soms geen recht op compensatie

Werknemers hadden wel recht op een transitievergoeding als de verplichte termijn van loondoorbetaling bij ziekte (2 jaar of 104 weken) vóór 1 juli 2015 was verstreken en het dienstverband op of na 1 juli 2015 was beëindigd. Maar werkgevers die een transitievergoeding hadden betaald, kregen in deze situatie geen compensatie voor de vergoeding.

Verandering per 1 juni

De Centrale Raad van Beroep heeft op 1 juni 2022 bepaald dat werkgevers wel recht hebben op compensatie van de transitievergoeding als de verplichte termijn van loondoorbetaling bij ziekte vóór 1 juli 2015 was verstreken.

Wat betekent dit voor u als werkgever

Op dit moment onderzoekt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de gevolgen van de uitspraak. Wij houden u natuurlijk op de hoogte. Heeft u ondersteuning nodig bij het aanvragen van de compensatie? Neem hiervoor contact op met een van onze consultants Gezondheid & Inkomen via telefoonnummer 010 251 12 51