OR Ondersteuning

Home > Onze diensten > OR ondersteuning

Bewuste keuzes maken

De wereld om ons heen verandert snel. Sneller dan wij vaak in de gaten hebben. Om als organisatie bewust en gerust vooruit te kunnen is juist nu een slagvaardige en effectieve ondernemingsraad (OR) essentieel. Maar hoe maakt een ondernemingsraad keuzes over zaken waar ze niet iedere dag mee te maken heeft?

Iedere dag praten wij met directie, bestuurders en ondernemingsraden over de invulling van de arbeidsvoorwaardenregelingen zoals pensioen, duurzame inzetbaarheid, zorg en inkomen.

Een doelgerichte aanpak

Wij begeleiden organisaties met het opzetten van beleid op het gebied van sociale zekerheid en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast bieden wij pensioen- en financieel inzicht in het kader van (wettelijke) wijzigingen van pensioenregelingen, bij fusies en overnames en in het kader van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hierbij komen de volgende vragen vaak aan bod:

  • Waarover dient een beslissing genomen te worden en wat zijn de alternatieven?
  • Wat zijn de budgettaire kaders en de kwalitatieve en kwantitatieve consequenties? 
  • Hoe kijken bedrijven in dezelfde branche naar deze materie?

Voor de beantwoording van dit soort vragen hebben wij een doelgerichte aanpak. Hierbij zetten we samen de volgende stappen:

  • het delen van noodzakelijke kennis om besluiten te kunnen nemen;
  • inzicht geven in de mogelijkheden bij de specifieke casus;
  • structuren schetsen en een eerste schifting (helpen) maken van passende en minder passende mogelijkheden;
  • het uitwerken van de mogelijkheden in verschillende scenario’s.

Een goede voorbereiding bevordert een zorgvuldige en snelle afstemming tussen directie, bestuurder en de OR. Samenwerken op basis van de dezelfde kennis en informatie is cruciaal om tot de beste besluiten te komen.