Grip op kosten verzuim en arbeidsongeschiktheid

Sinds de jaren 90 voert de overheid een beleid gericht op het terugdringen van ziekteverzuim en het verminderen van de instroom in de arbeids-ongeschiktheidsregelingen (Ziektewet en WIA). Onder andere door de werkgevers en werknemers meer verantwoordelijkheid te geven en vooral hun financieel te prikkelen. TNO stelt de kosten van een medewerker die verzuimt op € 400,- per dag. Met inzet van casemanagement kunt u de kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid beheersbaar maken. In dit artikel leggen we uit wat casemanagement inhoudt.

Ziekteverzuim is vaak een complexe zaak waarin emoties, wetgeving en verschillende (financiële) belangen van de werknemer en werkgever een rol spelen. Daarom is het in de meeste verzuimsituaties niet realistisch om van u als werkgever te verwachten dat u dit met een advies van de bedrijfsarts wel even in orde maakt.

Casemanagement geeft inzicht en rust

Casemanagers zijn specialisten die objectief de regie nemen en u adviseren over de te nemen stappen in het verzuimproces. De casemanager onderzoekt samen met u hoe u regie op uw verzuim kunt vergroten en meer grip krijgt op uw verzuimkosten. Dit doen ze door samen met u te sturen op inzetbaarheid van uw medewerkers waarbij de financiële belangen van de werkgever en werknemer mede centraal staan.

“Een financieel inzichtgesprek zorgt voor bewustwording en beweging, daarnaast leidt het bij de werknemer tot inzicht en rust.”

De focus ligt vanaf het eerste moment op werkhervatting binnen de mogelijkheden die de medewerker nog wel heeft. Casemanagers weten de juiste vragen aan de bedrijfsarts te stellen en kunnen bijsturen als de bedrijfsarts geen antwoord op de vragen geeft. De inzet van casemanagement is een belangrijke stap in het verlagen van de verzuimkosten en het voorkomen van instroom in Ziektewet en WIA.

Daarnaast zorgen de casemanagers voor een financieel advies op maat en een financieel actieplan met concrete tips en aandachtspunten om u en de werknemer voor te bereiden op veranderingen waar u allebei zelf niet voor gekozen heeft. Door gebrek aan financieel inzicht durft de werknemer vaak niet te bewegen, men overziet de gevolgen immers niet. Een financieel inzichtgesprek zorgt voor bewustwording en beweging, daarnaast leidt het bij de werknemer tot inzicht en rust.

Casemanagement WIA

Als werkgever heeft u ook mogelijkheden om uw (bestaande) instroom in de WIA te beïnvloeden. U draagt immers de kosten van elke werknemer die langdurig uitvalt. Als werkgever bent u verplicht zelf het voortouw te nemen in het begeleiden van werknemers die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Doet u dat goed, dan beperkt u de WGA-uitkeringen en verhoogt u de inzetbaarheid van uw medewerkers. Op lange termijn dalen zo de kosten van arbeidsongeschiktheid, waaronder de premie van uw werkhervattingskas (WHK).

Casemanagement is een vak apart

Casemanagement is complex en een vak apart. Dat wordt duidelijk wanneer wij kijken naar het takenpakket van een (WIA)-casemanager:

 • Adviseren bij risicodossiers over schadelastbeheersing, beperken van kosten en benutten van (financiële) mogelijkheden;
 • Onderzoek naar mogelijkheden voor Cofinanciering bij (alle) private verzekeraars en onderhandelt over meebetalen aan interventies;
 • Signalering arbeidsvoorwaardelijke gevolgen en risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid;
 • Inhoudelijke beoordeling alle WIA-beschikkingen;
 • Inspelen op WIA-risico’s door overzicht, inzicht, zorgvuldige administratieve afhandeling en inhoudelijke opvolging.

Wat levert casemanagement op

Hieronder een samenvatting van de belangrijkste voordelen van het inzetten van casemanagement:

 • Verlaging van ziekteverzuim;
 • Voldoen aan de Wet verbetering Poortwachter;
 • Besparing verzuimkosten;
 • Besparing WIA kosten (WHK);
 • Beperking instroom ZW;
 • Beperking instroom WIA;
 • Advies over geldstromen Sociale Zekerheid;
 • Alle kennis omtrent verzuim in huis.

Meer weten?

Casemanagement is voor veel werkgevers niet iets wat iemand ‘er even bij doet’. Een casemanager moet voldoende tijd hebben om zijn taak goed uit te voeren. Wilt u verantwoorde beslissingen nemen in het proces rond verzuim en arbeidsongeschiktheid? Neem contact op met een van onze ervaren register casemanagers via 010 251 12 51. Zij helpen u graag.