Dit is goed werkgeverschap, in goede én slechte tijden

Als het stormt is het vaak lastig om koers te houden. U zult soms de bakens moeten verzetten. Maar zorg ervoor dat u nooit de stip op de horizon uit het oog verliest. En zorg voor uw mensen. Blijf aandacht houden voor goed werkgeverschap, in goede en zeker ook in slechte tijden. Dit is hoe wij werkgevers helpen bij de invulling daarvan.

Wij stellen bedrijven en medewerkers in staat bewust keuzes te maken rondom werk, inkomen en leven. Om zowel op zakelijk als persoonlijk niveau wensen en doelen te realiseren. Of om hen te helpen bij onontkoombare veranderingen. Transities in goede banen te leiden. Ons doel: mensen en organisaties die vandaag excelleren en de vitaliteit hebben om op de langere termijn te floreren.

De urgentie om als bedrijf en als mens wendbaar en weerbaar te zijn neemt toe. Organisaties zijn constant in beweging, nu meer dan ooit. En of u nou probleemloos langs de coronaklippen scheert of scherp aan de wind moet zeilen om het hoofd boven water te houden; misschien is dit wel hét moment bij uitstek om in actie te komen en uw (personeels)strategie te herijken of uw arbeidsvoorwaarden eens onder de loep te nemen. Wanneer er meer op het spel staat en u moet echt op korte termijn uw personeelsbestand inkrimpen om niet kopje onder te gaan, houd dan het hoofd koel en navigeer naar de voor de meeste partijen minst pijnlijke oplossingen. Ook dat is goed werkgeverschap.

Arbeidsvoorwaarden

Goed werkgeverschap behelst onder meer een belonings- en arbeidsvoorwaardenbeleid dat invulling geeft aan de autonomie en de persoonlijke wensen en omstandigheden van de individuele medewerker én dat bijdraagt aan de organisatiedoelen. Het gaat dus wel een stukje verder dan een fruitmand bij de koffieautomaat en het organiseren van een vette vrijdagmiddagborrel.

De beste werkgevers hebben medewerkers die bevlogen zijn en met plezier hun werk doen én zich betrokken voelen bij het wel en wee van de organisatie. Ze ervaren een lagere werkdruk en putten daardoor energie uit hun werk. Dit vertaalt zich naar korter en minder verzuim, meer flexibiliteit en weerbaarheid en betere output. Het creëren van de omstandigheden die hieraan bijdragen begint al bij het arbeidsvoorwaardenpakket. Denk aan Employee Benefits en verzekerbare arbeidsvoorwaarden als:

  • pensioenvoorziening
  • arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen
  • collectieve zorgverzekeringen

Maar ook aan de juiste werkgeversvoorzieningen en dienstverlening rond: verzuim en eigenrisicodragerschap WGA en Ziektewet.

Dat lijken vooral technische, financiële en risico-georiënteerde zaken. Zijn het ook. Maar wij zien er een weerspiegeling in van het soort werkgever dat u wilt zijn. Zelfs op dit niveau, nee: juist op dit niveau maakt u als het goed is zeer bewuste keuzes. En daar komt meer bij kijken dan alleen de voordeligste keuze op korte termijn. Nu besparen betekent vaak ook: later de rekening gepresenteerd krijgen. Kortom: kijk eerst naar het grotere plaatje en vul op basis daarvan de ‘details’ in.

Goed werkgeverschap gaat niet alleen om deze voorzieningen, maar ook hoe u deze communiceert met uw medewerkers. Ook hierin hebben wij de juiste expertise voorhanden en weten we welke toon we bij welke doelgroep moeten raken om mensen ook daadwerkelijk in beweging te krijgen.

Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit

Werken verandert razendsnel. De pensioengerechtigde leeftijd loopt op, de arbeidsmarkt is volop in beweging. Tegelijkertijd stijgt het aantal burn-outs onder millennials én het aantal oudere werknemers met chronische aandoeningen. Een steeds grotere groep medewerkers geeft aan dat zij de eindstreep zo niet haalt. Werkgevers ervaren een sterk stijgende gemiddelde leeftijd van hun personeelsbestand met toenemende risico’s en oplopende kosten.

Eerder stoppen met werken, tijdelijk minder werken of tijdelijk stoppen zijn dan ook actuele thema’s. Oudere – maar ook jongere – werknemers weten vaak niet wat hun mogelijkheden zijn op het gebied van beschikbare (wettelijke) regelingen in CAO’s en arbeidsvoorwaarden, eerder opgebouwde aanspraken gecombineerd met de persoonlijke financiële situatie (denk aan lijfrentepolissen, levensverzekering maar ook aan privévermogen in stenen et cetera).

Dat totaalplaatje overzien is voor werkgevers onmogelijk. En ook voor uw medewerkers. Misschien kan men wel eerder stoppen dan men dacht, maar niemand die het wist. Wij hebben in elk geval al heel vaak bij medewerkers de ogen open zien gaan voor mogelijkheden die ze zelf nooit hadden gezien. Dat is mooi. Maar het mooiste is dat het een win-win situatie oplevert: doorstroming op de werkvloer en een oudere werknemer die tevreden afscheid kan nemen, vooruit kan kijken en de volgende stap in zijn of haar leven kan zetten. Dat is waar we het voor doen.

Vrijwillige Vertrekregeling

Het inkrimpen van uw personeelsbestand kan een noodzakelijke stap worden. Een vrijwillige vertrekregeling is een van de instrumenten om dit in goede banen te leiden. Het aanbieden van een Vrijwillige Vertrekregeling in combinatie met Financieel Inzicht Gesprekken wordt door werknemers enorm gewaardeerd. De interventie leidt op korte termijn tot plannen en ook tot actie. Door overzicht en inzicht te bieden krijgen werknemers een helder beeld van hun huidige en toekomstige situatie en dat geeft ze de mogelijkheid om gerichte stappen te zetten en financiële rust te creëren.

Wij staan opdrachtgevers bij op de twee bovenstaande gebieden met onze Financieel Fit en Vitaal dienstverlening; financieel inzicht bij loopbaankeuzes en scenario-doorrekening op netto besteedbaar inkomensniveau. Dat leidt tot handelingsperspectief en beweging.

Reorganisaties

Ook bij reorganisatie (binnen of buiten de organisatie) is financieel inzicht de smeerolie in het proces. Zonder perspectief zetten mensen de hakken in het zand, groeit de weerstand en ontstaan conflicten. Daar wordt uiteindelijk niemand beter van. U kunt dit voorkomen door transparante communicatie en het schetsen van een positief perspectief voor de werknemer. Welk inkomen heeft de medewerker echt nodig om lekker te kunnen blijven leven? Eerder stoppen, minder werken, andere soorten banen komen in het vizier door een helder financieel inzicht. Uitzicht creëren door inzicht te bieden.

Financieel Fit en Vitaal biedt ook hier helderheid met persoonlijke ww-analyses, budgetadviezen en de inzet van een eventuele transitievergoeding. Door een nieuwe stip op de horizon te zetten en een heldere koers uit te stippelen, weten mensen welke kant ze op kunnen en komen ze eerder in beweging.

Meer weten over onze diensten rondom goed werkgeverschap, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit, vrijwillig vertrek en reorganisaties? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking. Wilt u liever teruggebeld worden? Laat uw gegevens achter en een van onze specialisten neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.