Samen bewust en gerust vooruit

CONTROLEER UW BESCHIKKING WERKHERVATTINGSKAS (Whk)

Wij helpen u graag geld te besparen.

Als werkgever draagt u verschillende sociale verzekeringspremies af voor uw personeel en komt u mogelijk in aanmerking voor subsidieregelingen. Regelingen die ook nog eens veranderen met de tijd.

Het komt geregeld voor dat werkgevers ten onrechte premies betalen voor werknemers die hen niet aangerekend moeten worden, of dat door omstandigheden binnen uw organisatie subsidieregelingen gemist, of over het hoofd gezien worden.

Ecclesia heeft samen met Value2U een unieke dienst ontwikkeld, waarmee we een uitgebreide analyse kunnen uitvoeren op basis van uw loonadministratie en vorderen we onterecht afgedragen premies terug over een periode van maximaal 5 jaar.

Ook controleren wij of alle werkgeversvoordelen voor uw personeel zijn aangewend. In de filmpjes op deze pagina, legt Value2U uit, hoe zij dit doen met hun B.I.G en C.I.P. module.

Waarom wij gekozen hebben voor Value2U?

Value2U is een professionele organisatie die jaren ervaring heeft met het optimaliseren van werkgeversvoordelen en het doorvoeren van correcties op ten onrechte afgedragen sociale verzekeringspremies. Value2U is bovendien erkend intermediair bij de Belastingdienst en het UWV.

Meer weten over Value2U? Wij stellen ze graag aan u voor:

Samen met Value2u helpen wij u te ontdekken of u te veel heeft betaald aan “sociale premies” en of u nog in aanmerking komt voor aanvullende subsidies.

Controle van de Whk beschikking 2024

Eind november 2023 ligt uw Whk beschikking weer in de bus. Niemand wil te veel premie betalen, daarom is het verstandig om deze beschikking goed te controleren. Maar wat houdt de Whk beschikking ook alweer in? Hieronder vertellen we u hier meer over.

Wanneer u in het verleden instromers heeft gehad in de Ziektewet en/of de WGA, wordt een deel van deze uitkeringslast via de Belastingdienst met u verrekend. Deze verrekening wordt bevestigd in de Beschikking Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (Whk).

Een aantal veel voorkomende fouten die wij bij analyses van de Whk-beschikkingen tegenkomen zijn bijvoorbeeld:

 • Werknemers die niet ziek zijn geweest of zelfs niet in dienst waren worden in rekening gebracht;
 • Uitkeringen worden in rekening gebracht terwijl er een uitsluitingsgrond van toepassing was (bijvoorbeeld no risk);
 • Er wordt een foutieve loonsom gebruikt;
 • Bij de premiebepaling is geen rekening gehouden met het eigenrisicodragerschap.

U heeft slechts 6 weken de tijd om bij de Belastingdienst bezwaar aan te tekenen. Alleen door bezwaar te maken kunt u een correctie op de Whk verwezenlijken.

Wij screenen op alle mogelijke elementen op het vlak van loongerelateerde premies en subsidies. Het gaat hier om meer dan 500 looncomponenten en ruim 150 soorten subsidies. Wij kunnen tot 5 jaar terug controleren of u een te hoog bedrag aan premies heeft afgedragen en of u recht heeft op loonsubsidies.

Onze onderzoekers hebben ruime ervaring en kennen de route binnen de complexe sociale wetgeving. Zij helpen u graag alles op een rij te zetten, om zo potentiële inefficiënties te belichten. Daarnaast helpen we met het indienen van bezwaren bij de belastingdienst en het digitaal doorvoeren van correcties in de salarisadministratie.

 • Onze relaties betalen geen abonnementstarief, wij rekenen enkel een succesfee
 • Realiseren wij geen voordeel, dan betaalt u ook niets. Er zijn alleen aanvullende kosten voor het actualiseren van een medisch dossier, wanneer wij i.o.m. u en uw (oud) werknemer een bezwaar en beroep procedure starten richting het UWV, in die gevallen rekenen wij €2.500,-. Denk hierbij aan personeel wat ten onrechte al lange tijd 80-100% wga is, terwijl dat IVA zou moeten zijn

Direct na ontvangst van de Whk 2024, machtigt u ons (Ecclesia / Value2U) om toegang te krijgen tot uw loonadministratie en voor het opvragen van informatie bij de betreffende instanties. Met onze analyse kijken we vervolgens tot 7 jaar terug naar de opgebouwde instroomlasten, verzuim, te veel betaalde sv-premies en onbenutte subsidies. Teveel betaalde bedragen worden direct op uw rekening gestort.

Onze werkzaamheden verrichten wij op no cure no pay basis. Is er voor u geen resultaat? Dan heeft u ook geen kosten.

Wij factureren u alleen in het geval wij een besparing voor u realiseren. Onze fee bedraagt 30% van de gerealiseerde besparing. Deze brengen wij pas bij u in rekening op het moment dat u de correctie van de belastingdienst heeft ontvangen.

Aan de slag

Hier kunt u de benodigde formulieren downloaden. Vul de formulieren in en onderteken deze. U kunt vervolgens de getekende formulieren samen met uw beschikking Whk uploaden.

Ecclesia is adviseur en zakelijk dienstverlener in risicomanagement, arbeidsvoorwaarden en verzekeren. Als registermakelaar in assurantiën behoren wij tot de top van de markt. Met onze Rotterdamse roots, 200 medewerkers in Nederland en 2.500 specialisten wereldwijd, helpen wij onze relaties de juiste keuzes te maken om bewust en gerust vooruit te komen.

Heeft u vragen over onze dienstverlening en/of over uw Whk beschikking? Neem dan gerust contact op met één van onze consultants. Wij helpen u graag bewust en gerust vooruit.

Arthur Sengers

Sr. Consultant Gezondheid & Inkomen

06 21 20 86 08

Erwin Schuil

Sr. Consultant Gezondheid & Inkomen

06 51 15 54 58

Edwin Willemsen

Sr. Consultant Gezondheid & Inkomen

06 11 59 50 38

Kobus Oomen

Manager Gezondheid & Inkomen

06 272 70 767

GA METEEN AAN DE SLAG!

Download

 • Download de overeenkomst en het machtigingsformulier
 • Vul deze in en onderteken deze (dit kan zowel digitaal als met de hand)
 • (Scan en) sla het document op

Upload

 • Heb je het document opgeslagen? Dan kun je deze naar ons toesturen.
 • Ga naar de uploadpagina en vul uw gegevens in
 • Selecteer het bestand
 • Klik op verzenden