Verzekeren

Inzetbare medewerkers

Verzekerbare arbeidsvoorwaarden rond verzuim

In een krappe arbeidsmarkt waarin talent schaars is, wordt het belang van employee benefits alleen maar groter. Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden helpen om de juiste mensen te vinden en te binden. Voorzieningen en regelingen waarin u als werkgever keuzes kunt of moet maken zijn onder meer:

  • loondoorbetaling bij ziekte ruimer dan het wettelijk minimum van 70% van een gelimiteerd loon
  • WGA Hiaatverzekering met een 70% inkomensgarantie en waardevaste uitkering
  • WIA Excedentverzekering met tenminste een 70% dekking en waardevaste uitkering;
  • een aansprakelijkheids- en/of ongevallenverzekering

De juiste balans

Hoe vindt u de juiste balans tussen maximale zekerheid voor uw medewerkers en de financiële gezondheid van uw organisatie? Het bepalen van die balans is waar onze adviseurs expert in zijn. Wat moet of kunt u zelf regelen? Kiest u voor verzekeren of eigenrisicodragen? En ook: wat staat er in de cao? Uiteraard zijn wij bekend met alle geldende cao’s en nemen we deze mee in onze adviezen.

Ecclesia bij fusies en overnames

Er geen gebied waar de employer benefits en de employee benefits elkaar meer raken dan bij fusies en overnames. Wij hebben al 15 jaar ervaring in het begeleiden van onze relaties bij het beoordelen van regelingen, voorzieningen, uitvoeringswijzen en risico’s gerelateerd aan ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en pensioen van de werknemers.  Na overname begeleiden wij u bij de uitvoering van het 100-dagenplan en bij de implementatie en harmonisatie van de diverse regelingen en voorzieningen.