Zo houdt u uw winkel en voorraad veilig in wintertijd

De dagen worden weer korter. Dat betekent ook dat we weer de periode ingaan waar in het aantal overvallen en diefstallen bij juweliers toeneemt. Met deze tips maakt u het criminelen extra moeilijk en houdt u uw decembervoorraad zo veilig mogelijk.

Ken de beruchte momenten

Uw voorraden nemen toe vanwege de feestdagen. Ook het dievengilde weet dat – en dat maakt uw winkel in deze periode extra kwetsbaar. Met name het aantal overvallen neemt in de periode van oktober tot en met januari traditiegetrouw toe. Omdat dieven bij voorkeur in de luwte opereren, zijn vooral de momenten ’s ochtends tot 11 uur en ‘s middags na half 5 daarbij berucht. Wees op die momenten extra alert op verdachte situaties.

Stuur het patroon

Criminelen die het op uw winkel gemunt hebben, houden uw zaak meestal al een poosje in de gaten. Zo ontdekken ze uw patroon en bepalen ze op welk moment ze het beste kunnen toeslaan. Terwijl zij u gadeslaan, kunt u bewust signalen afgeven. Laat zien dat u veel veiligheidsmaatregelen treft. Dat schrikt namelijk af.

Zorg dat u niet alleen bent

Zeker als uw voorraad toeneemt, is het belangrijk dat u met meerdere mensen in de zaak staat. Veel personeel in de zaak vinden criminelen namelijk niet prettig. Want dat vergroot de kans dat er iemand achter of in het atelier is die alarm kan slaan op het moment van een diefstal of overval. Open en sluit ook met meerdere mensen.

Vul de kluis pas na sluitingstijd

Doet u om 18.00 uur uw rolluiken naar beneden en vertrekt u zelf 10 minuten later? Dan wekt dat bij criminelen de suggestie dat u uw duurdere stukken niet in de kluis heeft opgeborgen. Daarvoor is het tijdsbestek immers te kort. Vult u de kluis na sluitingstijd, dan laat u daarmee zien dat de duurdere stukken niet meer in de winkel liggen. Dat maakt uw winkel minder aantrekkelijk voor een inbraak of ramkraak.

Volg uw ‘niet-pluisgevoel’

Ziet u iemand in uw winkel die zich verdacht gedraagt? Is er een situatie die niet goed voelt? Handel daar dan naar, want meestal klopt zo’n ‘niet-pluisgevoel’ ook. Geef de verdachte ‘klant’ zo weinig mogelijk kans om toe te slaan door deze snel aan een tafel te zetten. Blijf altijd bij uw sieraden. Vraagt deze klant om zwaardere sieraden? Zeg dan dat u die niet hebt. Zo kan deze ‘klant’ ze ook niet weggrissen en zich vervolgens uit de voeten maken. Ook handig: spreek met uw collega’s codes af waarmee u elkaar kunt wijzen op een verdacht persoon. Zegt iemand bijvoorbeeld ‘Heeft mevrouw Jansen nog gebeld?’ dan weet iedereen dat er een verdachte situatie is in de winkel en wat er vervolgens gedaan moet worden.

Schaf (met subsidie) een grondslot op uw rolluik aan

We zien het helaas steeds vaker: dieven die een vrachtwagenkrik gebruiken om een rolluik op te tillen en zo toegang krijgen tot een juwelierszaak. Een grondslot kan extra bescherming bieden om deze vorm van inbraak tegen te gaan. Via de Federatie Goud en Zilver krijgt u korting op de aanschaf van dit slot én kunt u gebruik maken van de subsidie van 250 euro die het Ministerie van Justitie en Veiligheid biedt. Kijk hier voor meer informatie.

Volg met uw personeel een overvaltraining

Hoe goed uw voorzorgsmaatregelen ook zijn, een overval is nooit helemaal te voorkomen. Zorg daarom dat u en uw medewerkers weten hoe ze moeten handelen bij een overval. Heeft u al eens zo’n training gedaan? Dan is een herhaling na een jaar of drie zeker aan te raden. Zo blijft de opgedane kennis ‘top of mind’.

Vraag het onze sectorspecialisten

Wilt u van gedachten wisselen over preventiemaatregelen om ingrijpende gebeurtenissen te voorkomen? Bel dan gerust met een van onze sectorspecialisten:

Twan Spoeltman              T 06 29 73 84 56

Lars Kerstens                     T 06 21 49 10 56